Informace pro předkladatele specifických léčebných programů

Co umožňují specifické léčebné programy

Kdo je předkladatelem specifického léčebného programu

Dokumentace předkládaná žadatelem k vydání stanoviska SÚKL

Další informace

Informace pro žadatele o specifický léčebný program k možnosti stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že v případě, že Ministerstvo zdravotnictví vydá rozhodnutí o povolení specifického léčebného programu, je léčivému přípravku přidělen kód SÚKL a po přidělení kódu může být požádáno o stanovení maximální ceny (MC)  a výše a podmínek úhrady (VaPÚ)  

Kontakt