ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv jako orgán výkonu státní správy v oblasti humánních léčiv vede od 1.1.2022 v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. s) zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) seznam internetových stránek nabízejících léčivé přípravky v rozporu s tímto zákonem (dále jen "seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků") a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách. Zákon o léčivech dále k obsahu seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků uvádí v § 101a, že obsahuje adresu internetové stránky a den zápisu internetové stránky do seznamu nelegálních internetových stránek, popřípadě den výmazu zápisu internetové stránky z tohoto seznamu.  Poskytovatelům připojení k internetu na území České republiky zákon o léčivech v § 101c ukládá povinnost zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků.

Seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků je poskytován ve strojově čitelné podobě formou opendat na webu https://opendata.sukl.cz. Pro kontrolu integrity seznamu je k dispozici i hash souboru se seznamem ve formátu SHA256. V souboru, který obsahuje hash je uvedeno i datum zveřejnění pro možnost automatické kontroly nového seznamu.

Pro automatizované zpracování je možné použít i přímé odkazy na aktuální soubory:

Seznam:

https://opendata.sukl.cz/soubory/NELEGALNI_STRANKY/Nelegalni_stranky_LP.csv

Hash s datumem aktualizace:

https://opendata.sukl.cz/soubory/NELEGALNI_STRANKY/Nelegalni_stranky_LP_SHA256_hash.csv

Na stránkách je dostupný i popis datového rozhraní.