ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2016

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv se v rámci své dozorové aktivity zaměřuje na prezentaci výrobků dostupných na trhu v České republice. 
V případě, že je látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo že se jedná o látku nebo kombinaci látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózysplňuje tak definici léčivého přípravku dle § 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Na trhu může být takový produkt uveden/přítomen pouze za splnění požadavků zákona o léčivech, mezi které mj. patří i povinnost proveření bezpečnosti, jakosti a účinnosti v rámci registračního řízení. V opačném případě výrobek nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků ve smyslu § 3 zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

V rámci prováděných šetření bylo zjištěno porušení zákona u následujících výrobků:

Datum nabytí 
právní moci
Název přípravku,
doplněk názvu
Výrobce/Dovozce Základní informace k 
přeřazení
Sdělení SÚKL
plný text
7.12.2016 ProfiChondro Original Krém PRAGOMED s.r.o. Nelegální léčivý přípravek - bez povinné registrace ProfiChondro Original Krém
25.7.2016 Vitadek CF forte Akacia Group, s.r.o. Nelegální léčivý přípravek - bez povinné registrace Vitadek CF forte
25.7.2016 Glukózový nápoj v prášku s příchutí MEDICALFOX s.r.o Nelegální léčivý přípravek - bez povinné registrace Glukózový nápoj v prášku s příchutí
26.2.2016 BIOsept® sprej na rány,
BIOsept® ošetření ran
QuadraCare CZ, s. r. o. Nelegální léčivý přípravek - bez povinné registrace  Biosept