ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2014

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv se v rámci své dozorové aktivity zaměřuje na prezentaci výrobků dostupných na trhu v České republice. 
V případě, že je látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo že se jedná o látku nebo kombinaci látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózysplňuje tak definici léčivého přípravku dle § 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Na trhu může být takový produkt uveden/přítomen pouze za splnění požadavků zákona o léčivech, mezi které mj. patří i povinnost proveření bezpečnosti, jakosti a účinnosti v rámci registračního řízení. V opačném případě výrobek nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků ve smyslu § 3 zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

V rámci prováděných šetření bylo zjištěno porušení zákona u následujících výrobků:

Datum nabytí 
právní moci
 Název přípravku,
doplněk názvu
Výrobce/Dovozce Základní informace k 
přeřazení
Sdělení SÚKL
plný text
3.12.2014 SuperJuice3

 Tomáš Kudweis

Nelegální léčivý přípravek
- bez povinné registrace
 
SuperJuice 3
3.12.2014 Miox 1

 OMEGA PHARMA

 Nelegální léčivý přípravek
- bez povinné registrace
Miox 1
3.12.2014 Hemodin - podle údajů výrobce se jedná o šarže: L1307021 30+10 tbl; L1211053, L1212072, L1303191 60 tbl; L1208232, L1211053, L1303191, L1307021, L1312061 60+20 tbl

 Valosun a.s.

 Nelegální léčivý přípravek
- bez povinné registrace
Hemodin
22.8.2014 Evellgyn, roztok

NewWaterMeaning s.r.o.

Nelegální léčivý přípravek
- bez povinné registrace
Evellgyn roztok
22.8.2014 DebriEcaSan, roztok

NewWaterMeaning s.r.o.

Nelegální léčivý přípravek
- bez povinné registrace
DebriEcaSan roztok
27.8.2014 Carine ProBiotic Fide s.r.o. Nelegální léčivý přípravek
- bez povinné registrace
Carine ProBiotic
3.1.2014 Neocide spray Neofyt spol. s r.o. Nelegální léčivý přípravek
- bez povinné registrace
Neocide spray