ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení k zákonu o regulaci reklamy

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se zákonem o regulaci reklamy.   

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) je na základě zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), orgánem příslušným k výkonu dozoru nad reklamou na humánní léčivé přípravky v ČR. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu řešených případů a vysokému negativnímu celospolečenskému dopadu této problematiky Ústav informuje, že bude další dozorové činnosti v této oblasti věnovat zvýšené úsilí a rovněž bude zvýšenou měrou dbát na to, aby postihy za správní delikty měly výrazně odrazující a preventivní účinky odpovídají významu regulované problematiky.

Oddělení dozoru nad reklamou
27.12.2011