ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nelegální léčivý přípravek - Miox 1

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Miox 1, který na trh v České republice uvádí společnost OMEGA PHARMA.  

Výrobek Miox 1, obsahující mj. 1% ketokonazol, což je imidazolové antimykotikum vykazující silné antimykotické působení proti dermatofytům, prostřednictvím farmakologického účinku uvedené účinné látky ovlivňuje fyziologickou funkcí kvasinek a plísní. 
 
S ohledem na složení je výrobek MIOX 1 léčivým přípravkem a musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená zákonem o léčivech. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

 

Oddělení dozoru nad reklamou
3. 12. 2014