ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Long 4 Lashes

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Long 4 Lashes, který na trh v České republice uvádí společnost Ceumed, s.r.o.  

Výrobek Long 4 Lashes, sérum, obsahuje mj. bimatoprost v 0,03% koncentracicož je látka s farmakologickým účinkem, neboť působí prostřednictvím prostanoidních receptorů, které se nacházejí ve folikulu řas, což vede k jejich stimulaci.

S ohledem na složení je výrobek Long 4 Lashes léčivým přípravkem a musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená zákonem o léčivech. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

Oddělení dozoru nad reklamou

15. 12. 2015