ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

LIPO 6 HERS

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku LIPO 6 HERS, který na trh v České republice uvádí Lukáš Dvorok.  

Výrobek LIPO 6 HERS, obsahující mj. methyl-synefrin hydrochlorid, je látka ze skupiny sympatomimetik používající se k léčbě hypotonie, ortostatických poruch krevního oběhu. Působením výrobku LIPO 6 HERS tedy dochází k ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického účinku methyl-synefrin hydrochloridu.

S ohledem na složení je výrobek LIPO 6 HERS léčivým přípravkem a musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená zákonem o léčivech. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

 

Oddělení dozoru nad reklamou
28. 1. 2015