ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Lékopisné publikace

Lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru, které přispívá k zajištění bezpečných, účinných a jakostních léčiv. Za správnost textů lékopisu odpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, která spolupracuje s Evropskou lékopisnou komisí, jejímž členem je Česká republika od roku 1998.  

Lékopis

Činnost Lékopisné komise MZ ČR a jejích odborných sekcí organizuje Technický sekretariát Lékopisné komise, který je organizačně a fyzicky začleněn do Odboru laboratorní kontroly SÚKL (LAB).

Lékopisná komise pravidelně uveřejňuje na webových stránkách SÚKL informace o závaznosti evropských textů. Překlady těchto textů, doplněných o národní specifika, vydává Ministerstvo zdravotnictví v českém jazyce jako Český lékopis.

Sekretariát Lékopisné komise zajišťuje překlady, revize a odborná posouzení textů Evropského lékopisu (Ph. Eur.), vypracování, revize a odborná posouzení národních článků ve spolupráci s výrobci, přípravu rukopisu lékopisu pro tisk a přípravu a distribuci národních chemických referenčních látek (CRL).