Lékopisné publikace

Lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru, které přispívá k zajištění bezpečných, účinných a jakostních léčiv. Za správnost textů lékopisu odpovídá Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, která spolupracuje s Evropskou lékopisnou komisí, jejímž členem je Česká republika od roku 1998.  

Lékopis

Činnost Lékopisné komise MZ ČR a jejích odborných sekcí organizuje Technický sekretariát Lékopisné komise, který je organizačně a fyzicky začleněn do Oddělení lékopisu a standardizace léčiv SÚKL (LKS).

Lékopisná komise pravidelně uveřejňuje na webových stránkách SÚKL a ve Věstníku SÚKL informace o závaznosti evropských textů. Překlady těchto textů, doplněných o národní specifika, vydává Ministerstvo zdravotnictví v českém jazyce jako Český lékopis .

Oddělení lékopisu a standardizace léčiv SÚKL zajišťuje ve spolupráci s Lékopisnou komisí překlady, revize a odborná posouzení textů Evropského lékopisu (Ph. Eur.), vypracování, revize a odborná posouzení národních článků ve spolupráci s výrobci, přípravu rukopisu lékopisu pro tisk a přípravu a distribuci národních chemických referenčních látek (CRL).