ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kirkland Signature Extra Strength for Men Minoxidil – 5% roztok

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Kirkland Signature Extra Strength for Men Minoxidil – 5% roztok, který na trh v České republice uvádí Patrik Niedoba.  

Výrobek Kirkland Signature Extra Strength for Men Minoxidil – 5% roztok, obsahující mj. minoxidil 5 % w/v, což je antihypertenzivum, vasodilatátor a látka používaná k topické léčbě androgenně podmíněné alopecie, ovlivňuje fyziologickou funkcí prostřednictvím farmakologického účinku uvedené účinné látky.  

S ohledem na složení je výrobek Kirkland Signature Extra Strength for Men Minoxidil – 5% roztok léčivým přípravkem a musí splňovat kritéria bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená zákonem o léčivech. U uvedeného výrobku však nebyla prověřena bezpečnost, jakost a účinnost v rámci registračního řízení, ani jiným způsobem upraveným zákonem o léčivech. Tento výrobek tak nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků a jako takový nemůže být nadále ponechán na trhu a je nutné jej bezodkladně vrátit dodavateli.

 

Oddělení dozoru nad reklamou
9. 1. 2015