ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hlášení držitelů registrace podle § 33 odst. 2 zákona o léčivech

Informace k povinnosti hlášení dodávek potravin pro zvláštní lékařské účely dle ustanovení § 39m zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2022 (dále jen „ZoVZP“)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o nové povinnosti dle ustanovení § 39m ZoVZP, které je účinné od 1. 1. 2022.  

 

Doporučené postupy - aktualizace k 12.2.2020

Doporučené postupy pro podání správného a úplného hlášení držitelů rozhodnutí o registraci o objemu dodávek humánních léčivých přípravků uvedených na trh v České republice (REG-13)    

 

Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků týkající se povinnosti hlásit údaje o objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků (dále jen „držitel registrace“) na novelizaci zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) účinnou od 1.12.2019.  

 

Upozornění na plnění zákonné povinnosti držitele rozhodnutí o registraci

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).  

 

Doporučené postupy - aktualizace k 9.10.2018

Doporučené postupy pro podání správného a úplného hlášení držitelů rozhodnutí o registraci o objemu dodávek humánních léčivých přípravků uvedených na trh v České republice (REG-13)  

 

Informace k plnění zákonné povinnosti držitele rozhodnutí o registraci - aktualizace k 9.10.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) si Vás dovoluje upozornit na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).  

 

Informace k plnění zákonné povinnosti držitele rozhodnutí o registraci

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) si Vás dovoluje upozornit na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).  

 

Doporučené postupy

Doporučené postupy pro podání správného a úplného hlášení držitelů rozhodnutí o registraci o objemu dodávek humánních léčivých přípravků uvedených na trh v České republice (REG-13)