ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2019

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv se v rámci své dozorové aktivity zaměřuje na prezentaci výrobků dostupných na trhu v České republice.  V případě, že je látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo že se jedná o látku nebo kombinaci látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózysplňuje tak definici léčivého přípravku dle § 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Na trhu může být takový produkt uveden/přítomen pouze za splnění požadavků zákona o léčivech, mezi které mj. patří i povinnost proveření bezpečnosti, jakosti a účinnosti v rámci registračního řízení. V opačném případě výrobek nesplňuje požadavky na bezpečnost výrobků ve smyslu § 3 zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

V rámci prováděných šetření bylo zjištěno porušení zákona u následujících výrobků, jedná o nelegální léčivé přípravky bez povinné registrace:

Datum nabytí  právní moci Název přípravku, doplněk názvu Výrobce/Dovozce Základní informace k  přeřazení Sdělení SÚKL plný text
5.11.2019

VITAMIN D3 4000iu (100 µg)

JSL Medical s.r.o. IČ: 28575288 Health and Beauty shops s.r.o. IČ: 06084567

Dávka vitaminu D překračuje 1.000 IU tj. 0,025 mg/den VITAMIN D3 4000iu (100 µg)
1.11.2019

Znecitlivující krém

Dewon Technology s.r.o., IČ: 02189062, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Přeřazeno na základě obsahu léčivé látky Znecitlivující krém
24.10.2019

VITAMIN D3 5000IU

Sport Fitness Product s.r.o. se sídlem Újezd 414/13, Malá Strana, 150 00 Praha 5

Dávka vitaminu D překračuje 1.000 IU tj. 0,025 mg/den VITAMIN D3 5000IU
20.10.2019

Vitamin D3

Czech Nutrition s.r.o., IČ: 04242599, se sídlem Hády 1098/5a, 614 00 Brno

Dávka vitaminu D překračuje 1.000 IU tj. 0,025 mg/den Vitamin D3
21.10.2019

Hadžikum kvantový mediátor Analget, Hadžikum kvantový mediátor Antistres a Hadžikum kvantový mediátor Sanátor

Ing. Miroslav Hadaš, IČ: 60589230, se sídlem Polní 4427/20, 586 01 Jihlava

Přeřazeno na základě prezentace léčebných nebo preventivních vlastností Hadžikum kvantový mediátor Analget, Hadžikum kvantový mediátor Antistres a Hadžikum kvantový mediátor Sanátor
6.10.2019

Vitamin D3 5000 IU Healthy Origins, Vitamin D3 5000 IU NOW 

Biohack Planet, IČ: 05187605, se sídlem Na Poříčí 589, 518 01 Dobruška

Dávka vitaminu D překračuje 1.000 IU tj. 0,025 mg/den Vitamin D3 5000 IU Healthy Origins, Vitamin D3 5000 IU NOW
2.8.2019 D LUX 3000

ELANATURA s.r.o., IČ: 25719009, se sídlem Přemyslovská 1390, 252 63 Roztoky

Dávka vitaminu D překračuje 1.000 IU tj. 0,025 mg/den Nelegální přípravek D LUX 3000
3.4.2019 RheumaCARE

Logihub SP Z.o.o., Ul. Sobieskiego 110, 00 764 Warszawa, Polska

Přeřazeno na základě prezentace léčebných nebo preventivních vlastností Nelegální přípravek RheumaCARE
22.2.2019 Organic Excellence Feminine Balance Therapy Progesterone cream

Ing. Hana Hlavatá, IČ: 16391527, Novoveská 1015/28a, 466 01 Jablonec nad Nisou

Přeřazeno na základě obsahu léčivé látky Organic Excellence Feminine Balance Therapy Progesterone cream
2.1.2019 Conzerol Discovery Pharma Wp. Z. o. o. IČ: 363417165; Ul. Tamka 16/4 Warsaw 00-374 Poland Přeřazeno na základě prezentace léčebných nebo preventivních vlastností Nelegální přípravek Conzerol
7.1.2019 Melatonin 3 mg Ing. Hana Hlavatá, IČ: 16391527; Novoveská 1015/28a 466 01 Jablonec nad Nisou Přeřazeno na základě obsahu léčivé látky Nelegální přípravek Melatonin 3 mg