ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ETF varuje, že monoklonální protilátky nemusí být účinné proti vznikajícím kmenům viru SARS-CoV-2

EMA's Emergency Task Force (ETF) varovala, že monoklonální protilátky, které jsou v současné době povoleny pro použití proti onemocnění covid-19, pravděpodobně nebudou účinné proti vznikajícím kmenům viru SARS-CoV-2.  


9. 12. 2022


Tyto monoklonální protilátky jsou navrženy tak, aby neutralizovaly virus vazbou na spike protein na jeho povrchu. Objevující se kmeny však mají mutace v tomto proteinu, které mohou snížit schopnost protilátek vázat se na ně.

Nedávno provedené laboratorní studie ukazují, že monoklonální protilátky zacílené na spike protein jsou málo účinné při neutralizaci kmenů Omicron BA.4.6, BA.2.75.2 a XBB. Data také ukazují, že tyto monoklonální protilátky významně neneutralizují BQ.1 a BQ.1.1, o kterých se očekává, že se v nadcházejících týdnech stanou dominantními kmeny v EU.

Ačkoli zatím není známo, do jaké míry se snížená neutralizační aktivita promítá do snížených přínosů pro pacienty, zdravotníci budou muset zvážit alternativní léčbu, zejména pokud budou převládat varianty, jako jsou BQ.1 a BQ.1.1.

Očekává se, že antivirová léčba, jako je Paxlovid (nirmatrelvir / ritonavir) a Veklury (remdesivir), které mají různé mechanismy účinku, si zachová svou aktivitu proti vznikajícím kmenům. Tyto léčebné postupy jsou v EU schváleny pro pacienty s onemocněním covid-19, kteří nepotřebují doplňkový kyslík a jsou vystaveni zvýšenému riziku, že jejich onemocnění přejde do těžkého onemocnění covid-19.

ETF proto vyzývá členské státy EU, aby zajistily, že zdravotníci budou mít přístup k těmto antivirovým léčbám pro pacienty se zvýšeným rizikem závažného onemocnění covid-19.

ETF bude spolu s Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) nadále sledovat epidemiologickou situaci v EU. ETF také zváží doporučení aktualizace informací o přípravku pro jednotlivé monoklonální protilátky.