ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EMA doporučila schválení bivalentní vakcíny Comirnaty pro použití jako booster u dětí ve věku 5 – 11 let

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) přijal rozšíření stávající indikace tak, aby zahrnovala použití Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramů)/dávku jako posilovací dávku u dětí ve věku 5 až 11 let.  


11. 11. 2022


Úplná indikace pro Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramů)/dávku bude následující:

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramů)/dávku injekční disperze je indikována pro aktivní imunizaci k prevenci onemocnění covid-19 způsobeného SARS-CoV-2 u dětí ve věku 5 až 11 let, které již absolvovali nejméně základní očkování proti proti onemocnění covid-19 (viz body 4.2 a 5.1).

Tuto vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Podrobná doporučení pro použití tohoto přípravku budou popsána v aktualizovaném souhrnu údajů o přípravku (SmPC).

Stanovisko výboru CHMP bude nyní předloženo Evropské komisi, která vydá konečná rozhodnutí platné ve všech členských státech EU.