ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Důležité upozornění SÚKL pro zdravotnická zařízení provozující krevní banku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje provozovatele zdravotnických zařízení, jejichž součástí je krevní banka, na novou oznamovací povinnost  uvedenou v odst. 7 § 113 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Provozovatel zdravotnického zařízení, které ke dni nabytí účinnosti zákona č. 378/2007 Sb. zajišťuje činnost krevní banky podle § 4 odst. 7, oznámí tuto skutečnost SÚKL ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ve Vašem sdělení uveďte, prosím, kontaktní údaje ZZ (název, sídlo, IČ, tel., fax, e-mail).