Důležité upozornění SÚKL pro zdravotnická zařízení provozující krevní banku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje provozovatele zdravotnických zařízení, jejichž součástí je krevní banka, na novou oznamovací povinnost  uvedenou v odst. 7 § 113 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Provozovatel zdravotnického zařízení, které ke dni nabytí účinnosti zákona č. 378/2007 Sb. zajišťuje činnost krevní banky podle § 4 odst. 7, oznámí tuto skutečnost SÚKL ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ve Vašem sdělení uveďte, prosím, kontaktní údaje ZZ (název, sídlo, IČ, tel., fax, e-mail).