ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dostupnost léků: Kde hledat informace?

Dodavatelé léčivých přípravků mají povinnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nahlásit zahájení uvádění léčivého přípravku na trh, případné přerušení, následné obnovení či ukončení dodávek. SÚKL je tak o aktuálním stavu léčivého přípravku informován, pokud je hlášení provedeno.  

Informace o přijatých oznámeních o zahájení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh najdete zde

Ústav všechna tato hlášení každý den zpracovává a vyhodnocuje nahraditelnost takových léků jak z pohledu generické substituce, tak z pohledu klinické praxe (dotazujeme se i odborných společností). Pokud zjistíme, že lék není nahraditelný, ověřujeme i případný vývoz do zahraničí. Pakliže SÚKL zjistí, že vývoz ohrožuje dostupnost na českém trhu, informuje obratem Ministerstvo zdravotnictví ČR, které může v případě závažné nedostupnosti vývoz konkrétního léčiva zakázat formou opatření obecné povahy.

K zajištění dostupnosti obtížně nahraditelných nebo nenahraditelných léčivých přípravků využíváme na SÚKL několik nástrojů, a to umožnění uvedení cizojazyčné šarže daného registrovaného léčivého přípravku na trh, nebo specifický léčebný program, kterým je umožněna distribuce a výdej v ČR neregistrovaného léčivého přípravku. V některých případech také komunikujeme s držiteli rozhodnutí o registraci (zjednodušeně výrobci) alternativních léčivých přípravků, které však nejsou obchodované, ohledně jejich možného uvedení na trh po dobu nedostupnosti daného léčiva, nebo řešíme s distributory možnost individuálního dovozu neregistrovaných léčivých přípravků do ČR. I přes veškerou snahu však může nastat situace, kdy daný léčivý přípravek není pro potřeby pacientů k dispozici.