Doporučení EMA ohledně posilovací dávky vakcíny Spikevax

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dospěl k závěru, že posilovací dávka vakcíny proti covid-19 Spikevax (od společnosti Moderna) může být zvážena u lidí ve věku 18 let a starších.  


26. 10. 2021


Vyplývá to z údajů, které ukazují, že třetí dávka této vakcíny podaná 6 až 8 měsíců po druhé dávce základního očkování vedla ke zvýšení hladin protilátek u dospělých, jejichž hladiny protilátek klesaly. Dávka určená pro přeočkování se skládá z poloviny dávky použité pro schéma základního očkování.

Dle aktuálních údajů je spektrum nežádoucích účinků po přeočkování podobný těm, které se objevují po základním očkování. Riziko nežádoucích účinků (včetně velmi vzácných nežádoucích účinků) po přeočkování je pečlivě sledováno. Stejně jako u všech léků bude EMA nadále zkoumat všechny údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcíny Spikevax.

Na vnitrostátní úrovni mohou být vydávána oficiální doporučení k použití posilovacích dávek s přihlédnutím k místní epidemiologické situaci (v ČR je podání posilovací dávky vakcíny Spikevax již umožněno na základě minořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR)

Začátkem tohoto měsíce výbor CHMP dospěl k závěru, že posilovací dávka přípravku Comirnaty (od společnosti BioNTech/Pfizer) může být zvážena nejméně 6 měsíců po druhé dávce pro osoby ve věku 18 let a starší. Kromě toho doporučil, aby byla osobám se závažně oslabeným imunitním systémem podána další dávka přípravku Comirnaty a Spikevax nejméně 28 dní po druhé dávce.


Kontakty pro média: 

Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@sukl_cz