Dodávky léčiv - se zaměřením na vybranou skupinu léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv se každé čtvrtletí zaměřuje na hodnocení dodávek v konkrétní skupině léčivých přípravků.