ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Diklofenak – CMDh schválila doporučení Výboru PRAC

Byla schválena nová doporučení určená k minimalizaci kardiovaskulárních rizik.  

Koordinační skupina pro humánní léčivé přípravky MRP a DCP (CMDh) schválila nová bezpečnostní doporučení Výboru PRAC pro léčivé přípravky s obsahem diklofenaku, které mají systémový účinek (tobolky, tablety, čípky a injekce). Nová bezpečnostní opatření jsou určena k minimalizaci nežádoucích účinků na srdce a cévní systém. Závěry hodnocení se nevztahují na formy podávané místně na kůži (včetně náplastí) a na oční kapky.

Informace pro pacienty:

 • Přínosy léčby diklofenakem stále převyšují rizika, ale při užívání vysokých dávek diklofenaku (150 mg denně) a dlouhodobém užívání diklofenaku vzniká riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Pokud by 1000 pacientů s mírným rizikem užívalo diklofenak po dobu jednoho roku, byli by v této skupině pacientů 3 případy infarktu myokardu navíc oproti pacientům neužívajícím diklofenak.
 • Kardiovaskulární riziko související s diklofenakem je zvýšeno, pokud léčený pacient již má kardiovaskulární rizika, takže není doporučeno užívat diklofenak, pokud jste již prodělal/a infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, anebo máte srdeční selhání, obstrukce v koronárních nebo mozkových cévách, jste po operaci těchto obstrukcí (např. bypass) anebo máte oběhové potíže, které omezují průtok krve končetinami.
 • Pokud máte rizikové faktory jako vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, cukrovka nebo kouříte, Váš lékař musí posoudit, jestli je pro Vás vhodné užívat diklofenak
 • Pokud užíváte diklofenak dlouhodobě, Váš lékař bude muset posoudit, jestli je tento postup nadále vhodný. Promluvte si o tom při další návštěvě svého lékaře.
 • Neukončujte léčbu diklofenakem bez předchozí domluvy se svým lékařem.
 • Pokud máte jakékoli dotazy, obratťe na svého lékaře nebo lékárníka.

Informace pro zdravotnické pracovníky:

 • Klinická hodnocení a epidemiologická data konzistentně ukázala na zvýšené riziko arteriálních trombotických příhod (např. infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) v souvislosti s užíváním diklofenaku, zejména ve vyšších dávkách (150mg denně) a při dlouhodobém užívání.
 • Užívání diklofenaku je kontraindikováno u pacientů s prokázaným městnavým srdečním selháním (NYHA klasifikace II-IV), ischemickou chorobou srdeční, periferním arteriálním onemocnění nebo cerebrovaskulárním onemocněním.
 • Pacienti s významnými rizikovými faktory pro kardiovaskulární příhodu (např. hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření) mohou být léčeni diklofenakem až po důkladném zvážení lékařem.
 • Protože kardiovaskulární rizika diklofenaku se mohou zvyšovat se zvyšující se dávkou a délkou užívání, je doporučeno pacientům užívat co nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k odstranění potíží. Potřeba dalšího užití diklofenaku k symptomatické úlevě má být závislá na odpovědi organizmu a pravidelně přehodnocována.
 • U pacientů, kteří pravidelně užívají diklofenak, by měl lékař při další návštěvě přehodnotit nutnost léčby a zvážit potřebu dalšího užívání s ohledem na uvedené nové formace.
 • Účinnost diklofenaku je dobře doložena. Již z dřívějších přehodnocení nesteroidních antirevmatik (NSA) v r. 2005, 2006 a 2012 však bylo zjištěno zvýšené riziko arteriálních tromboembolických příhod, které se zdálo být vyšší, než u ostatních tradičních NSA a často srovnatelné s rizikem koxibů. Díky limitaci údajů nebylo možné riziko dobře kvantifikovat. Teprve současné přehodnocení bylo zaměřeno specificky na poměr přínosů a rizik diklofenaku.
 • Výbor PRAC posoudil všechny dostupné údaje včetně několika nových kohortových a case-control studií, post-hoc analýzy údajů z programu MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term)1 a metaanalýzy provedené skupinou Coxib and traditional NSAIDs Trialists Collaboration2, která zahrnula přes 600 klinických studií. Podle této metaanalýzy bylo riziko velkých cévních příhod oproti placebu zvýšeno zhruba o 1/3 u koxibů (RR 1,37, 95% CI 1,14-1,66; p=0,0009) i u diklofenaku (1,41, 1,12-1,78; p=0,0036), a to převážně kvůli zvýšení počtu velkých koronárních příhod (koxiby: 1,76, 1,31-2,37; p=0,0001; diklofenak: 1,70, 1.19-2,41; p=0,0032).Ve srovnání s placebem způsobila léčba koxiby nebo diklofenakem navíc přibližně 3 velké cévní příhody na 1000 léčených za rok, z nich jedna způsobila úmrtí. V populaci pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem byl nárůst velkých cévních příhod o 7-8, z nich 2 způsobily úmrtí. Riziko je závislé na dávce, avšak nelze je vyloučit pro jakékoli dávky diklofenaku, obzvláště u pacientů s již existujícími komorbiditami. 

Diklofenak je účinný ve zmírňování bolesti a zánětu. Jeho kardiovaskulární riziko se však jeví obdobné jako u selektivních COX-2 inhibitorů, proto musí pro diklofenak být zavedena stejná opatření pro omezení kardiovaskulárního rizika, jako je tomu u koxibů. Lékaři (praktičtí lékaři, internisté a revmatologové) a farmaceuti budou dále informováni dopisem.


Literatura:

1. Krum H, Swergold G, Gammaitoni A, et al. Blood pressure and cardiovascular outcomes in patients taking nonsteroidal antiinflammatory drugs. Cardiovasc Ther. 2012;30(6):342-50.

2. Coxib and traditional NSAIDs Trialists Collaboration. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet. 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)60900-9.


Oddělení farmakovigilance
8.7.2013

Diklofenak – kardiovaskulární riziko obdobné jako u koxibů, 20.06.2013

Farmakovigilanční výbor PRAC Evropské lékové agentury (EMA) uzavřel přehodnocení diklofenaku se závěrem, že při celkovém podávání (ve formě tablet, kapslí nebo injekcí) jsou nežádoucí účinky...

Sdělení SÚKL ze dne 5.5.2014 (1), 05.05.2014

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Voltaren Actigo Extra, por. tbl. obd. a Voltaren Rapid, por.cps.mol. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 5.5.2014 (2), 05.05.2014

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Voltaren 50, por.tbl.ent., Voltaren Retard por. tbl. pro., Voltaren Rapid 50 mg tablety, por.tbl.obd. a Voltaren inj. sol. až z úrovně zdravotnických...

Sdělení SÚKL ze dne 21. 5. 2014, 21.05.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Veral 25mg, por. tbl. ent., Veral 50mg, por. tbl. ent., Veral 75 Retard, por. tbl. ret., Veral 100 Retard, por. tbl. ret., Veral...

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (1) - aktualizace 13.6.2014, 13.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Dicloreum 50, rct, sup., Dicloreum 100, rct. sup., Dicloreum Retard, por. tbl. pro., Dicloreum 50, por. tbl. ent. a...

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (2), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků UNO, por. tbl. ret. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (3), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Apo-Diclo 50 mg, por. tbl. ent. a Apo-Diclo SR 100, por. tbl. ret. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (4), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Neodolpasse, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (5), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Flector EP Rapid 50 mg, por. gra. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (6), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Dolmina 50, por. tbl. flm., Dolmina inj., inj. sol. a Dolmina 100 SR, por. tbl. pro. až z úrovně...

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (7), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Olfen-100 SR, por. cps. pro., Olfen-50, por. tbl. ent. a Olfen-75, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (8), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Diclofenac Duo Pharmaswiss 75 mg, por. cps. rdr. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (9) - aktualizace 5.6.2014, 05.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Almiral 50, por. tbl. ent. a Almiral, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2014 (10), 03.06.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Diclofenac AL 25, por. tbl. flm., Diclofenac AL 50, por. tbl. flm. a Diclofenac AL Retard, por. tbl. ret. až z...

Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2014, 22.07.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Almiral, inj. sol. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.

Sdělení SÚKL ze dne 25.9.2014, 25.09.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivých přípravků Diclofenac AL 25, por. tbl. flm. a Diclofenac AL 50, por. tbl. flm. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.

Sdělení SÚKL ze dne 15.4.2015, 15.04.2015

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivých přípravků Dicloreum Retard, por. tbl. pro., Dicloreum 50, por. tbl. ent., Dicloreum 50, rct. sup., a Dicloreum 100, rct. sup., k...

Sdělení SÚKL ze dne 17.7.2015, 17.07.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Biofenac 100 mg potahované tablety, por. tbl. flm. a Biofenac 100 mg prášek pro přípravu perorální suspenze, por. plv. sus....