ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Cyproteron acetát – omezení používání kvůli riziku meningiomu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že použití léčivých přípravků s obsahem cyproteron acetátu bude omezeno v důsledku možného rizika vzniku vzácných, obvykle nezhoubných nádorů – meningiomů.  

Farmakovigilanční výbor PRAC vydává doporučení pro léčivé přípravky obsahující cyproteron acetát v denních dávkách 10 mg či více, které by měly být užívány pouze pro léčbu androgen-dependentních stavů, jako je hirsutismus (nadměrný růst ochlupení), alopecie (vypadávání vlasů), akné a seborea (nadměrně mastná pleť), a to pouze v případě, že jiné metody léčby, včetně přípravků s nízkými dávkami cyproteronu, selhaly. Jakmile je za pomoci vyšších dávek cyproteronu dosaženo patřičného léčebného výsledku, měla by být dávka postupně snižována na co nejnižší účinnou dávku.

Toto doporučení vyplývá z dokončeného přehodnocení rizika vzácného typu nádoru meningiomu v souvislosti s cyproteron acetátem. Obecně se jedná o nežádoucí účinek vzácný: může se vyskytnout u 1 až 10 z 10 000 pacientů v závislosti na dávce a délce léčby. Riziko se zvyšuje s narůstajícími kumulativními dávkami (celkové množství léku, které pacient užil v průběhu času).

Dostupná data nenaznačují zvýšené riziko u přípravků obsahujících nízkou dávku 1 či 2 miligramy cyproteronu v kombinaci s ethinylestradiolem nebo estradiol valerátem užívaných k léčbě akné, hirsutismu, jako kontracepce nebo hormonální substituční terapie (HRT). V rámci preventivních opatření však tyto přípravky nemají užívat osoby, které mají nebo měly meningiom. Toto omezení již bylo zavedeno u přípravků s vyššími dávkami cyproteronu.

V rámci průběžného sledování bezpečnosti léčivých přípravků budou držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících cyproteron acetát v dávkách 10 mg a více, povinni provést studii s cílem posoudit povědomí lékařů ohledně rizika meningiomu, a o tom, jak mu předcházet.

Informace pro pacienty

 • Existuje malá pravděpodobnost rizika vzniku meningiomu (nezhoubného nádoru mozku) způsobeného léčivými přípravky s obsahem cyproteronu, obzvláště v případě podávání vysokých dávek (25 mg/den a více)
 • U některých indikací - nadměrný růst ochlupení, padání vlasů, akné a nadměrně mastná pleť (seborea) – by léčivé přípravky obsahující cyproteron v dávce 10 mg a více měly být používány pouze v případě, že není možné použít jinou léčbu, či v případě, že jiná léčba, včetně léčby přípravky s nízkým obsahem cyproteronu, selhala. Jakmile je dosaženo uspokojivého léčebného výsledku, měla by být dávka postupně snižována na co nejnižší účinnou dávku.
 • Léčivé přípravky s obsahem cyproteronu určené k potlačení sexuálního pudu u sexuálních deviací u mužů by měly být používány pouze v případech, že jsou jiné způsoby léčby nevhodné.
 • Přestože neexistují žádné důkazy o riziku meningiomu pro přípravky s nízkým obsahem cyproteronu v kombinaci s ethinylestradiolem nebo estradiol valerátem, nemají být tyto přípravky podávány ani u osob, které mají nebo měly meningiom. Přípravky s vyšším obsahem cyproteronu mají již toto omezení používání v souvislosti s rizikem meningiomu zavedeno.
 •  U léčivých přípravků určených k léčbě rakoviny prostaty k žádným změnám v užívání nedochází.
 • Jestliže užíváte léčivé přípravky s obsahem cyproteronu a máte jakékoli otázky týkající se léčby, obraťte se na svého lékaře či lékárníka.

Informace pro zdravotníky

 • Výskyt meningiomů (jednočetných či vícečetných) byl hlášen ve spojitosti s léčbou cyproteron acetátem, obzvláště v dávkách 25 mg/den a vyšších.
 • Riziko meningiomu narůstá s rostoucí kumulativní dávkou cyproteron acetátu. Většina případů byla hlášena po delší době užívání (několik let) vysokých dávek cyproteronu (25 mg/den a vyšších).
 • Léčivé přípravky obsahující cyproteron v dávce 10 mg či více, mají být používány pro léčbu hirsutismu, androgenní alopecie, akné a seborey, a to pouze v případě, že další přípravky, včetně přípravků s nízkým obsahem cyproteron acetátu, např. cyproteron acetát 2 mg/ethinylestradiol 35 mikrogramů, neměly dostatečný účinek. Jakmile dojde ke klinickému zlepšení, dávka by měla být postupně snižována na co nejnižší možnou účinnou dávku.
 • Pro léčbu spojenou s potlačením sexuálního pudu u sexuálních deviací u mužů mají být přípravky s obsahem cyproteron acetátu užívány pouze v případě, že jiná léčba není vhodná.
 • Zdravotničtí pracovníci by v souladu s klinickou praxí měli sledovat klinické známky či příznaky meningiomu u léčených pacientů. Symptomy mohou být nespecifické a zahrnují změny zraku, ztrátu sluchu či zvonění v uších, ztrátu čichu, bolesti hlavy, které se postupem času zhoršují, ztrátu paměti, záchvaty nebo slabost v končetinách.
 • Pokud je u pacienta léčeného cyproteron acetátem diagnostikován meningiom, musí být léčba veškerými přípravky s obsahem cyproteronu definitivně ukončena.
 • Cyproteron acetát (1 a 2 mg) v kombinaci s ethinylestradiolem a estradiol valerátem bude kontraindikován u pacientek s diagnózou nebo anamnézou meningiomu. U přípravků s vyšším obsahem cyproteron acetátu byla tato kontraindikace již zavedena.
 • U přípravků určených k léčbě karcinomu prostaty nedochází k žádným změnám v užívání. Tyto přípravky jsou používané jako antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty, včetně prevence počátečního flare-up efektu při léčbě agonisty LHRH (hormonu uvolňujícího luteinizační hormon).
 • Souvislost meningiomu s cyproteronem byla poprvé zavedena do informací o přípravku s denními dávkami cyproteronu 10 mg či více v roce 2009 společně s kontraindikací pro osoby, které mají nebo měly meningiom.
 • Toto přehodnocení vycházelo z výsledků nedávné epidemiologické studie provedené ve Francii, která ukázala souvislost mezi kumulativní dávkou cyproteron acetátu a rizikem meningiomu (Weil et al.), a dále také z analýzy případů meningiomu souvisejících s užíváním cyproteronu ve Francii, která byla provedena Francouzskou lékovou agenturou (ANSM). Zahrnuta byla také nedávno publikovaná literatura a analýza z evropské databáze nežádoucích účinků EudraVigilance.

Dotčeným zdravotnickým pracovníkům bude rozeslán Informační dopis pro zdravotnické pracovníky (DHPC). Informační dopis pro zdravotnické pracovníky bude také vystaven na webových stránkách EMA a SÚKL.

Odbor farmakovigilance
26. 2. 2020

Cyproteron acetát – zahájeno přehodnocení rizika meningiomu, 22.07.2019

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení léčivých přípravků s obsahem cyproteronu, které jsou používány k léčbě řady stavů, včetně nadměrného růstu...