ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

od 27.1.2010 do 9.2.2010  

Během období od 27.1.2010 do 9.2.2010 včetně byla na SÚKL zasláno 5 hlášení podezření na nežádoucí účinky po očkování proti chřipce H1N1. Celkem bylo od zahájení očkování dne 23.11.2009 hlášeno 157 případů podezření na nežádoucí účinky vakcíny Pandemrix. Ke 14.1. 2010 bylo v  ČR aplikováno 57074 dávek vakcíny proti viru Pandemic (H1N1) 2009.

Očkování dětí bylo zahájeno 7.12.2009  a zatím bylo zasláno pouze jedno hlášení na nežádoucí účinek.

Počet reakcí po podání vakcíny Pandemrix od 23.11. do 19.1.2010

Reakce

Nové případy

celkem

Nové závažné

Celkem

Celkem závažných

Alergická reakce

 

 

11

5

Dušnost

1

1

8

3

Syndrom připomínající chřipku

2

 

61

12

Febrilie (horečky)

1

 

18

3

Průjem

 

 

4

 

Lokální reakce

4

 

54

2

Slabost

 

 

5

 

Únava

 

 

3

 

Epistaxe (krvácení z nosu)

 

 

1

 

Bolest svalů/kloubů

1

 

6

1

Porucha sluchu

 

 

1

1

Závrať

 

 

4

 

Bolest hlavy

1

 

6

 

Chřipka

 

 

1

1

Zimnice

 

 

4

 

Zvýšená náplň žil na periferii

 

 

1

 

Renální selhání

 

 

2

2

Gastrointestinální obtíže

 

 

2

1

Prekolapsový stav

 

 

3

 

Polakisurie (časté nucení na moč)

 

 

1

 

Zhoršení astmatu

 

 

4

3

Zápal plic

 

 

1

1

Dysurie (obtížné močení)

 

 

1

 

Hypertenze

 

 

4

1

Porucha hybnosti

 

 

4

2

Porucha čití na paži/obličeji

1

 

4

 

Petechie (tečkovité krevní výrony do kůže)

 

 

1

 

Cévní mozková příhoda

 

 

1

1

Ztuhnutí šíjového svalstva

 

 

1

1

Hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru)

 

 

1

1

Tachykardie (zrychlená akce srdeční)

 

 

1

 

Kolapsový stav

 

 

1

1

Sněť šourku

 

 

1

1

Guillain-Barré syndrom

 

 

2

2

Celotělová vyrážka

 

 

1

1

Jedno hlášení může obsahovat více než jednu reakci, proto se počet hlášení a počet reakcí nemusí shodovat. Informace k případům označeným jako závažné je možné nalézt v předcházejících zprávách.

Z pěti hlášení bylo jedno klasifikováno jako závažné. Jednalo se o pacienta s cystickou fibrózou hospitalizovaného pro akutní zhoršení stavu, došlo u něj k rozvoji bronchopneumonie s plicní hypertenzí II-III.stupně s následnou progresí chronický plicních změn.

V jednom případě došlo po podání vakcíny ke vzniku zarudnutí a otoku v místě podání, brnění paže, předloktí, prstů levé ruky a levé poloviny obličeje. Tyto příznaky byly doprovázeny teplotou, bolestí hlavy a kloubů.

Počet hlášení nežádoucích účinků po podání vakcíny Pandemrix z České republiky se snižuje. Lze předpokládat, že pokles hlášení souvisí s nižším počtem očkovaných osob.

Nežádoucí účinky po podání antivirotik (stav k 10.2.2010)

V souvislosti s podáním antivirotik nebylo SÚKL ve sledovaném období předáno žádné hlášení nežádoucího účinku..

Tamiflu/oseltamivir

Reakce

Nové případy

celkem

Nové závažné

Celkem

Celkem závažných

Zvracení

 

 

1

 

Oddělení farmakovigilance 
10.2.2010