ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Champix – nová doporučení pro lékaře a pacienty

Champix – nová doporučení pro lékaře a pacienty v souvislosti s výskytem sebevražedných myšlenek a pokusů

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá  lékaře a pacienty ke zvýšené  opatrnosti při používání léčivého přípravku Champix v souvislosti s případy sebevražedných myšlenek a pokusů, které byly primárně hlášeny u pacientů užívajících Champix v USA.

Léčivý přípravek Champix obsahuje účinnou látku vareniclin a používá se ve formě tablet pro odvykání kouření u dospělých. Champix je registrován centralizovanou procedurou pro celou Evropu od roku 2006 a od té doby je dostupný i na trhu v České republice.

V průběhu druhého pololetí roku 2007 byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedných pokusů u lidí užívajících Champix. Samotné odvykání kouření však může také způsobovat deprese, hlavně u pacientů, kteří již v minulosti měli nějaké potíže s duševním zdravím. Deprese jsou často spojeny se sebevražednými myšlenkami.

Lékaři by měli být opatrní při předepisování Champixu pacientům s duševní chorobou. Měli by také myslet na možnost rozvoje deprese u pacientů, kteří si odvykají kouřit a dostatečně je o tomto možném riziku informovat.

 

Pacienti, u kterých se objeví sebevražedné úmysly, musí ukončit užívání Champixu a okamžitě navštívit lékaře, který jim přípravek předepsal.

 

Texty doprovázející léčivý přípravek budou doplněny o výše uvedená varování pro lékaře a pacienty, která schválila Evropská léková agentura (EMEA) v prosinci 2007.

Děkujeme za hlášení podezření na nežádoucí účinky přípravku Champix. K hlášení je možné využít Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku.

Více informací o přípravku Champix je k dispozici na: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/champix/champix.htm

 

Oddělení farmakovigilance

18.12.2007