ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben   >>


Publikovaných článků: 96


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Blincyto

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Blincyto 38,4mcg.   


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2024


Seznam IPLP k 1.3.2024

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy     


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. února 2024

Výbor pro humánní léčiva (CHMP) EMA na svém zasedání v únoru 2024 doporučil ke schválení deset léčivých přípravků.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1X14ml.  


Informační dopis - Toujeo, 300IU/ml inj. sol. pep. 3X1,5ml Solostar

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se možnosti estetické vady na sekundárním obalu léčivého přípravku Toujeo.  


Sdělení SÚKL ze dne 29. 2. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 27.2.2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku MS-Gentianová violeť 0,5%, 25g až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZULBEX

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEGASYS

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2023

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  


Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2023

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku furosemid

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku furosemid v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 12.–14. prosince 2023.  


Kontrola lékáren s odbornými pracovišti v roce 2023

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren s odbornými pracovišti.  


Kontrola lékáren v roce 2023

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren.  


Kontrola distribuce v roce 2023

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly distribuce.  


Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2023

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.  


Věstník 2/2024

Věstník SÚKL 2/2024 zveřejněn 26. 2. 2024  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZULBEX

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – GRAZAX

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – PROPYCIL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – SPIRIVA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SIRDALUD

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEDITRACE INF CNS SOL

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEDITRACE INF CNS SOL

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PEDITRACE INF CNS SOL

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BETASERC

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku idarubicin

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku idarubicin v lékové formě pro intravenózní podání.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – GRAZAX

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PROPYCIL

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZYPADHERA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ORGAMETRIL

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ORGAMETRIL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 3. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AMOKSIKLAV

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ANTABUS

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Sankce - rok 2024


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 1. 2024 , ze dne 23. 1. 2024 a ze dne 24. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se notifikace zdravotnických prostředků.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 1. 2024 a ze dne 21. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se pronájmu budovy v ul. Benešovská.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí sp. zn. sukls32268/2023.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 1. 2024 a ze dne 28. 1. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se složení zdravotnického prostředku Metacrill.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 11. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2024 a ze dne 6. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Durateston

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Durateston.  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.2.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  


Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 22. – 25. ledna 2024

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v lednu 2024 doporučil ke schválení tři léky.  


2024


Doporučení k obsahu předkládané dokumentace pro bioekvivalenční (BE) studie, aby mohly být posouzeny ve zrychleném režimu

Nejčastějším problémem během validace jsou chybějící dokumenty nebo nesprávná platba. Zasláním validačních připomínek se výrazně prodlužuje doba posuzování studie. Níže jsou proto uvedena doporučení pro předkladatele BE studií, díky nimž může být studie úspěšně validována a bude tedy moci být posouzena ve zrychleném režimu.  


Informační dopis - valproát

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci by Vás rádi informovali o nových opatřeních týkajících se potenciálního rizika neurovývojových poruch u dětí otců léčených valproátem během 3 měsíců před početím.  


Pozastavení registrace léčivých přípravků MENOPUR a MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků MENOPUR 75 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/079/04-C); MENOPUR 600 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/960/10-C), MENOPUR 1200 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/961/10-C), MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 75 IU inj.pso.lqf. (reg. č. 56/353/22-C); MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 600 IU inj.sol.pep. (reg. č. 56/036/22-C) a MENOTROPHIN FERRING-LÉČIVA 1200 IU inj.sol.pep. (reg. č. 56/037/22-C).  


Změna vyjádření síly u léčivého přípravku TARDYFERON tablety s řízeným uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě vyjádření síly v Databázi léků u léčivého přípravku Tardyferon, 80 mg, tbl.mrl.  


Informační dopis - Adacel a Adacel Polio

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se nesouladu s Nařízením 2016/161 léčivého přípravku Adacel a Adacel Polio.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BETASERC 24MG TBL NOB 100

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


dabigatran-etexilát (Daxanlo,KRKA)


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.3.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   


Sdělení SÚKL ze dne 15. 2. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Fentanyl-Ratiopharm, 12mcg/h tdr. emp. 5X2,1mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox, 300U

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox (toxina botulínica) 300U inj.sol.    


LIVER MAX V2.0


Rok 2024

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.   


Sankce - rok 2024


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 300U.  


Rok 2024

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  


Informační dopis - Pseudoefedrin

Držitelé rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem účinné látky pseudoefedrin by Vás ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv rádi informovali o rizicích syndromu reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS) po podání léčivých přípravků obsahujících pseudoefedrin.  


Rok 2024


Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „1. Žádám o sdělení, na základě jakého zákona může SÚKL prověrku - audit jako celek zveřejnit dle zadání bývalé ředitelky pouze se souhlasem zpracovatele prověrky, který jej odmítl udělit. 2. Na základě kterého paragrafu? Zároveň Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb. zveřejnil část, kterou zveřejnit lze, tedy anonymizovaná závěrečná doporučení z prověrky. 3. Žádám o poskytnutí informací prověrky v plném znění.“  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „Dobrý den, mohla bych vás požádat o poskytnutí auditu, který zadala bývalá ředitelka SÚKL Kateřina Podrazilová?“  


Sdělení SÚKL ze dne 7. 2. 2024

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Metalcaptase, 300mg tbl. ent. 50 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Leden 2024

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Komentář SÚKL k závěrečné zprávě forenzního auditu, který byl zveřejněn Ministerstvem zdravotnictví ČR a je dostupný na webu www.mzcr.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) vnímá pozitivně zveřejnění znění forenzního auditu, který objednala dřívější ředitelka SÚKL Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., a to vzhledem ke skutečnosti, že dochází v médiích k poškozování dobrého jména klíčové instituce českého zdravotnictví .    


Upozornění pro držitele povolení souběžného dovozu - žádost o prodloužení souběžného dovozu

Vzhledem k tomu, že platnost povolení souběžného dovozu je dána na pět let a zákon o léčivech neobsahuje ustanovení, že pokud je žádost o prodloužení platnosti povolení souběžného dovozu doručena, považuje se povolení za platné až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení povolení), je nutno rozhodnutí vydat před uplynutím lhůty 5 let.   


Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2024

SÚKL informuje o uvolnění distribuce a výdeje léčivého přípravku Zeposia,  0,23mg+0,46mg cps.dur. 4X0,23mg+3X0,46mg.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls158492/2023.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rizik, návodu k použití a značení zdravotnických prostředků.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rizik, návodu k použití a značení zdravotnických prostředků.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rizik, návodu k použití a značení zdravotnických prostředků.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 1. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rizik, návodu k použití a značení zdravotnických prostředků.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 9. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  


Souběžné dovozy, kterým skončila platnost povolení


Povolené souběžné dovozy


Zrušené registrace přípravků registrovaných centralizovanou procedurou


Zrušené registrace (bez centralizovaných)


Přípravky, kterým skončila platnost rozhodnutí o registraci


Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)


Přehledy léčivých přípravků - 2024


Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 2. 2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku NOXAFIL 300MG INF CNC SOL 1X16,7ML do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže X003768 přípravku NOXAFIL 300MG INF CNC SOL 1X16,7ML , registrační číslo EU/1/05/320/004, kód SÚKL: 0210146, v obalu s informacemi uvedenými v dánštině, norštině a islandštině.  


elrantanab (Elrexfio, Pfizer Europe MA EEIG)


REG-91 verze 3