ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 52


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2023


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Sdělení SÚKL ze dne 28.7.2023

SÚKL informuje  o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Amikacin B. Braun,  5mg/ml inf.sol. 10X100ml,  Gentamicin B.Braun, 3mg/ml inf.sol. 20X80ml,  Glukóza B. Braun 5%,  50mg/ml inf.sol. 20X100ml,  Ibuprofen B. Braun,  400mg inf.sol.10X100ml, Ibuprofen B. Braun, 600mg inf.sol.10X100ml a  Metronidazol B. Braun,  5mg/ml inf.sol. 20X100ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SAXENDA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ADENOCOR

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ISOPRENALINA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Věstník 7/2023

Věstník SÚKL 7/2023 zveřejněn 25. 7. 2023  


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 8. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Octagam a Bolentax

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Octagam 5%  a Bolentax, 40mg/0,4ml.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Soliris, 300mg inf./inj. cnc. sol. 1x30ml.  


Výroční zpráva SÚKL – 2022

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2022.  


Informační dopis Rivotril, 2,5mg/ml por. gtt. sol. 1x10ml

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se neimplementace změny podmínek uchovávání léčivého přípravku Rivotril, 2,5mg/ml por. gtt. sol. 1x10ml.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – FSME-IMMUN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Gasec 20mg

SÚKL upozorňuje na výskyt  balení podezřelého z padělání léčivého přípravku Gasec 20mg.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – GONAL-F (II.)

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Informace o výskytu podezření na padělání léčivého přípravku Lixiana

SÚKL upozorňuje na výskyt balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Lixiana, 60mg tbl. flm. 28.  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.8.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.7.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Informace povinného subjektu dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů  


Úprava lékové formy u léčivého přípravku FUROSEMID KABI injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o úpravě lékové formy u léčivého přípravku Furosemid Kabi, 20 mg/2 ml, inj.sol.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – RYBELSUS (II.)

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Zápis z pracovní schůzky se zástupci ČAFF, AIFP a SVOPL ze dne 17. 5. 2023

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF, AIFP a SVOPL ze dne 17. 5. 2023.  


Informační dopis – Voxzogo

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností BioMarin a Evropskou lékovou agenturou (EMA) si Vás dovolují informovat o změně jehly k přenosu rozpouštědla a injekční stříkačky pro podání přípravku.   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin 300UI

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin 300UI.   


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.8.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   


Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku BENORAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku BENORAL, SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco de 100 ml, výrobce LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A., Gran Capitán, 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Španělsko.  


Pacienti mají vracet do lékáren oční kapky LUXFEN. U jedné šarže vzniklo riziko nesterility

Společnost Bausch + Lomb Ireland Limited, držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku LUXFEN, ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) informují o stahování léčivého přípravku LUXFEN 2MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML až z úrovně pacientů. Důvodem je riziko nesterility jedné z šarží v důsledku odchylky od výrobního procesu. Nesterilita šarže vyrobené s odchylkou nebyla potvrzena, šarže je stahována z preventivních důvodů s ohledem na možné riziko oční infekce.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.07.2023

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Luxfen  2mg/ml oph. gtt. sol. 1x5ml  až z úrovně pacientů.    


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – HAEMOCOMPLETTAN P, FIBRYGA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29.6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se lékových interakcí a duplicit v rámci předepisování léčivých přípravků prostřednictvím systému eRecept.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vitamin C Injektopas

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Vitamin C Injektopas 7,5g/50ml.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o adresách distribučních skladů konkrétního distributora léčiv.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o jména úředních osob, které podepsaly v žádosti uvedená rozhodnutí.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o seznam subjektů, na které Ústav podal trestní oznámení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o jména úředních osob, které podepsaly v žádosti uvedená rozhodnutí.    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci požadující seznamu držitelů certifikátu správné klinické praxe a informaci o počtu probíhajících řízení o udělení uvedených certifikátů.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace ohledně vstřebatelnosti zdravotnického prostředku Metacrill a dále účelu jednotlivých jeho složek.  


Informace EMA k zahájenému přehodnocení agonistů receptoru GLP-1

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil přehodnocení údajů o možném riziku sebevražedných myšlenek a myšlenek na sebepoškozování u léčivých přípravků obsahujících léčivé látky známé jako agonisté receptoru GLP-1 (semaglutid, liraglutid, dulaglutid, exenatid, lixisenatid). Tyto léky se používají k léčbě diabetu 2. typu a k léčbě obezity.  


Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek Sabril

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedených šarží neregistrovaného léčivého přípravku Sabril, 500mg tablety 6x10.  


Sdělení SÚKL ze dne 12. 7. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Sabril, 500mg tbl. flm. 100 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


eliglustat (Cerdelga, Sanofi-Aventis, s.r.o.)


Upozornění na vyřazení léčivého přípravku ze Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - HERCEPTIN

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivého přípravku ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ZINNAT

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – RYBELSUS

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Sdělení SÚKL ze dne 11. 7. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Gammagard  S/D,  50mg/ml inf. pso. lqf. 1+1X192ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.   


sutimlimab (Enjaymo, sanofi-aventis, s.r.o.)


Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí sp. zn. sukls56125/2023.  


Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19.–22. června 2023

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v červnu 2023 doporučil ke schválení dva léčivé přípravky.  


Červen 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SAXENDA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ADENOCOR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ISOPRENALINA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.