ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 66


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2023


LEK-19

Žádost o vydání certifikátu správné lékárenské praxe / správné praxe prodejce vyhrazených léčivých přípravků  


REG-89 verze 5


Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku V PNC 750 TBL FLM 30X750MG

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku V PNC 750 TBL FLM 30X750MG, výrobce G.V.Pharma, a.s, Štúrova 55, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika.  


Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku AMOTAKS 500 mg/5 ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku s léčivou látkou amoxicilin v lékové formě granulí pro perorální suspenzi.  


Informace SÚKL - léčivá látka atropine sulphate

Důležitá informace SÚKL pro provozovatele týkající se závady v jakosti uvedených šarží léčivé látky atropine sulphate, 100g, 25g, 5g a 1g.  


Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků – Pharmar distribuce léčiv s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Pharmar distribuce léčiv s.r.o.  


Věstník 4/2023

Věstník SÚKL 4/2023 zveřejněn 26. 4. 2023  


Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku BETAMOX PLUS 400

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku s léčivými látkami amoxicilin a kyselina klavulanová.  


Sdělení SÚKL ze dne 25. 4. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orcal Neo, 5mg tbl. nob. 100 I až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection 250 mg/1 ml.  


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 5. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí seznamu rozhodnutí u nichž SÚKL postupoval dle § 13 odst. 2 písm. e) zákona č. 378/2007Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1.1.2008.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se údajů ohledně dodávek a distribuce léčivé návykové látky „extrakt z konopí pro léčebné použití“.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu pod sp. zn. sukls104624/2020, sukls104455/2021 a sukls49703/2021.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se OCML laboratoří a OCABR certifikátů k jednotlivým šaržím vakcín proti onemocnění na COVID 19.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí následujících rozhodnutí a protokolů:  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls56610/2023.  


Upozornění na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – AVASTIN

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Tylex, Xgeva, Krytantek, Trazidex, GAAP, Mabthera, Janumet a Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Tylex, Xgeva, Krytantek Ofteno, Trazidex Ofteno, GAAP Ofteno, Mabthera, Janumet a Opdivo.   


Rok 2023


Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu v řízení  sp. zn. sukls48819/2023.  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.4.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – TWINRIX ADULT

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – TRESIBA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AUGMENTIN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – OVITRELLE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – EYLEA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – TRIMBOW

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – GENOTROPIN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BEMFOLA, PUREGON

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Vyhledávání v databázi léků


Vzor pověření zaměstnance


Vzory plných mocí


Upozornění na riziko výskytu padělku zdravotnického prostředku CE BIO-GEN®, výrobce Bioteck SpA

Společnost Bioteck SpA, jakožto výrobce zdravotnického prostředku s označením CE BIO-GEN®, informuje, že na území TURECKA zjistila přítomnost padělku uvedeného zdravotnického prostředku ve variantě "granule".  


Informační dopis Simulect, 20mg inj./inf. pso. lqf. 1+1x5ml amp. - Aktualizace ze dne 19. 5. 2023

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se rozpouštění lyofilizovaného prášku léčivého přípravku Simulect, 20mg inj./inf. pso. lqf. 1+1x5ml amp., rozpouštědlem -  vodou pro injekci (WFI) přibalené k injekčním lahvičkám.  


Sdělení SÚKL ze dne 14. 4. 2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Sorafenib Mylan 200mg tbl. flm. 112 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.5.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Defitelio

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivého přípravku Defitelio.  


gallium-(68Ga)-gozetotid (Locametz, Novartis s.r.o.)


Zrušené povolené souběžné dovozy


Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou


Informace o výskytu podezření na padělání léčivého přípravku Ozempic - aktualizace ze dne 11. 4. 2023

SÚKL upozorňuje na výskyt balení podezřelých z padělání  léčivých přípravků Ozempic, 0,5mg inj. sol. 1X1,5ml+4J a Ozempic, 1mg inj. sol. 1X3ml+4J.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Erelzi 50 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Erelzi 50 mg podezřelého z padělání.  


Březen 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení sp. zn. sukls275542/2021.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AVAMYS

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LP ATC H01AC01

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LP TRAJENTA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa.  


Databáze PZLÚ


SÚKL spustil novou databázi léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravil novou podobu databáze léků, která poskytuje aktuální informace o registrovaných léčivých přípravcích. Nová verze přináší přehlednější vyhledávání a usnadní přístup k informacím o léčivech.  


Informační dopis - Xalacom, 0,05mg/ml+5mg/ml oph. Gtt. sol. 3x2,5ml

Upozornění  držitele rozhodnutí o registraci týkající se výskytu dvou čísel šarží na sekundárním obalu léčivého přípravku Xalacom, 0,05mg/ml+5mg/ml oph. Gtt. sol. 3x2,5ml.  


Informační dopis - Xalatan, 0,05mg/ml oph. gtt. sol. 3x2,5ml

Upozornění  držitele rozhodnutí o registraci týkající se výskytu dvou čísel šarží na sekundárním obalu léčivého přípravku Xalatan, 0,05mg/ml oph. gtt. sol. 3x2,5ml.  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Ambien, Rituximab a Manzanilla Sophia

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Ambien, 10mg tbl. 30, Rituximab, 500mg/50ml a Manzanilla Sophia, 0,25mg/ml oph. gtt..  


Sdělení SÚKL ze dne 4.4.2023

SÚKL informuje  o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vectibix, 20mg/ml inf.cnc.sol. 1x5ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


fenfluramin, (Fintepla, UCB Pharma SA)


Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 3. dubna 2023

SÚKL informuje, že ke dni 03.04.2023 byl na webových stránkách MZ zveřejněn  seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka  


Normální lidský immunoglobulin k subkut. podání, (HyQvia, Takeda)


Úprava lékové formy u léčivých přípravků SALOFALK enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě lékové formy u léčivých přípravků Salofalk 500 mg gra.enp.; Salofalk 1000 mg gra.enp.; Salofalk 1500 mg gra.enp. a Salofalk 3000 mg gra.enp.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydroxychlorochin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydroxychlorochin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 21.–22. února 2023.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP ATC A10BJ

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP v SLP (IV.)

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.