ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 95


Informační dopis - Caprelsa

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Sanofi a Evropskou lékovou agenturou (EMA) si Vás dovoluje informovat o následujícím.   


Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí konkrétního rozhodnutí podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se řízení o zatřízení zdravotnického prostředku.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se kompetencí Ústavu v oblasti zdravotnických prostředků podle staré právní úpravy.    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se šetření zdravotnického prostředku META<>CRILL.  


Seminář č. 3 - Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy

Téma:  Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy  


Sankce - rok 2023


teklistamab (Tecvayli, Janssen-Cilag International N.V )


Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2023

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Agomelatine Teva, 25 mg tbl. flm. 28 a 84 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


CAU-08 Příloha 4 verze 2

Strukturované vyjádření D pro pacientské organizace  


CAU-08 Příloha 3 verze 2

Strukturované vyjádření C pro odborné společnosti  


CAU-08 Příloha 2 verze 2

Strukturované vyjádření B pro zdravotní pojišťovny  


CAU-08 Příloha 1 verze 1

Strukturované podání A pro držitele rozhodnutí o registraci  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Seznam IPLP k 1.3.2023

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy     


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2023


ozanimod (Zeposia, Bristol-Myers Squib spol. s r.o.)


Antabus - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nedostupnosti léčivého přípravku ANTABUS.  


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 3. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Nimesil 100mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Nimesil 100mg.    


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - NALOXONE WZF

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - MENOPUR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - GONAL-F

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - BEMFOLA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - TRAJENTA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TOBREX

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Věstník 2/2023

Věstník SÚKL 2/2023 zveřejněn 22. 2. 2023  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Higlobin a Nizoral

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků  Higlobin 5g a Nizoral.   


Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 23.–26. ledna 2023

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v lednu 2023 doporučil ke schválení čtyři nové léčivé přípravky,  


2023


Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se případů lékáren, u kterých bylo zjištěno, že ačkoli odebraly léčiva od distributorů, nezavedly je do skladové evidence příjmů a výdejů dle zákona o léčivech.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí konkrétního rozhodnutí vydaného dle zákona č. 40/1995 Sb.,  o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  


Sankce - rok 2023


Poplatky za posouzení žádosti o převedení klinického hodnocení z režimu směrnice 20/2001 do režimu nařízení 536/2014

Důležité upozornění pro žadatele převedení klinického hodnocení z režimu směrnice 20/2001 do režimu nařízení 536/2014 týkající se poplatků za odborné úkony a možnost žádosti o vracení části poplatku.  


Sankce - rok 2023


Seminář č. 2 – Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

Téma: Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.2.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Aspirin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Aspirin, 500mg.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Enterogermina

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Enterogermina ® 4 billion CFU.  


Otázky a odpovědi k zaměnitelnosti biosimilars v EU

Po zveřejnění společného prohlášení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Sítě ředitelů lékových agentur (HMA) o zaměnitelnosti biologicky podobných léčivých přípravků (biosimilars) schválených v EU obdržely jak EMA, tak národní lékové agentury k této problematice dotazy k objasnění.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravu Cialis 5 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cialis 5 mg.  


Informační dopis - Zolgensma

Společnost Novartis s.r.o. ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky si vás dovoluje informovat o následujících skutečnostech.   


Rok 2023


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.3.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   


Seminář 1 - Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků

Téma: Klinické hodnocení, klinické zkoušky a PMCF u zdravotnických prostředků  


Přehled seminářů v roce 2023


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - AZOPT

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - PROKAIN PENICILIN

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DALACIN C

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - VENTOLIN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - FROMILID UNO, KLACID SR, OSPAMOX, OSPEN, SUMAMED

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TOBRADEX

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TRULICITY

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Změna registrace léčivého přípravku MIRENA 52 mg intrauterinní inzert

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o prodloužení doby účinnosti v indikaci kontracepce u léčivého přípravku Mirena, 52 mg, iut.ins.  


Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Opavská distribuční s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Opavská distribuční s.r.o.   


Sankce - rok 2023


Sdělení SÚKL ze dne 14. 2. 2023

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Levosimendan Kalceks, 2,5mg/ml inf. cnc. sol. 1X5ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Pseudoefedrin – zahájeno evropské přehodnocení

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) zahájil přehodnocení léčivých přípravků obsahujících účinnou látku pseudoefedrin na základě zaznamenaných případů reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES syndrom) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS syndrom), rizik ovlivňujících mozkové krevní cévy.  Pseudoefedrin je podáván perorálně v monokomponentních léčivých přípravcích i v kombinovaných léčivých přípravcích k léčbě nasální kongesce (ucpaný nos) způsobené nachlazením, chřipkou nebo alergií.  


Euvascor - ukončení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně ukončení dodávek léčivých přípravků EUVASCOR.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - LONQUEX

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


faricimab (Vabysmo, Roche Registration GmbH)


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydrochlorothiazid

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace textů v souvislosti s nekonzistentními informacemi v souhrnu údajů o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydrochlorothiazid (CMDh Minutes):  


Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2023

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2023  


Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - Distrilogi s.r.o.

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv Distrilogi s.r.o.   


Norditropin NordiFlex - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nedostupnosti léčivého přípravku NORDITROPIN NORDIFLEX.  


Souběžné dovozy, kterým skončila platnost povolení


Povolené souběžné dovozy


Zrušené registrace (bez centralizovaných)


Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)


Přehledy léčivých přípravků - 2023


AC-color krémpasta


Rok 2023

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.   


Leden 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stahování přípravku FRAXIPARINE z úrovně pacientů

Věnujte pozornost informaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv o stahování šarže 8297 léčivého přípravku FRAXIPARINE z úrovně pacientů z důvodu závady v jakosti.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 1. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí vydaných rozhodnutí Ústavu dle zákona č.  551/1991 Sb., o regulaci reklamy, a informací o kontrolách dle toho zákona.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně léčivého přípravku HYLAK FORTE.    


Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2023 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Fraxiparine, 9500 IU/ml inj .sol. isp. 10x1ml až z úrovně pacientů.   


Změna způsobu výdeje monokomponentních homeopatických léčivých přípravků bez schválených léčebných indikací (držitel: Boiron, Francie)

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje 112 monokomponentních homeopatických léčivých přípravků bez schválených léčebných indikací, jejichž držitelem rozhodnutí o registraci je společnost Boiron, Francie.  


Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2023 (2)

SÚKL informuje o uvolnění distribuce a výdeje souběžně dováženého léčivého přípravku Hylak forte por. sol. 100ml.  


Sdělení SÚKL ze dne 6.2.2023 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže souběžně dováženého léčivého přípravku Hylak forte por. sol. 100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku sufentanil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku sufentanil v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 19.–20. července 2022.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku methotrexát

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku methotrexát v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 13.–14. prosince 2022.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - RAPAMUNE 2MG

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - RAPAMUNE 1MG

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.2.2023

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Fraxiparine, 9500 IU/ml inj .sol. isp. 10x1ml.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox® (toxina botulínica A) 100U  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport, 300 U.  


Aktuální informace EMA o nedostatku antibiotik v EU

Ve čtvrtek se sešla Výkonná řídící skupina pro nedostatek a bezpečnost léčivých přípravků (MSSG) , aby projednala dosažený pokrok a dohodla se na dalších krocích v rámci koordinované reakce na přetrvávající nedostatek antibiotických léčivých přípravků obsahujících amoxicilin (samotný i v kombinaci s kyselinou klavulanovou) v EU. Skupinu MSSG tvoří zástupci EMA, Evropské komise a vedoucích lékových agentur (HMA).  


Sdělení SÚKL ze dne 1.2.2023

SÚKL informuje o uvolnění distribuce a výdeje souběžně dováženého léčivého přípravku Hylak forte por. sol. 100ml  


Insuman - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nedostupnosti léčivých přípravků INSUMAN RAPID, INSUMAN RAPID SOLOSTAR, INSUMAN BASAL a INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TOBREX

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LONQUEX

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.