ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 43


UST-39 verze 1

Regulace reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro  


UST-41 verze 1

Poskytování reklamních vzorků zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro  


UST-42 verze 1

Sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb u reklamy na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro  


Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2023

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace pro držitele rozhodnutí o registraci přípravků kombinované hormonální kontracepce k implementaci QR kódu

Státní ústav pro kontru léčiv informuje o následujícím.   


Seminář č. 14 – DOZ/LAB - Český lékopis 2023

Téma: Informace k novému vydání Českého lékopisu.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2023


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dulcolax 5 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dulcolax 5 mg.  


Seminář č. 13 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Téma: Výrobci zdravotnických prostředků na zakázku  


Věstník 10/2023

Věstník SÚKL 10/2023 zveřejněn 26. 10. 2023  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Kedrigamma, Pixabin a více léčivých přípravků s léčivými látkami Lenvatinib Mesylate a Nintedanib

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Kedrigamma, Pixabin a léčivých přípravků s léčivými látkami Lenvatinib Mesylát a Nintedanib  


Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku DOXYCYCLINE PINEWOOD

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku DOXYCYCLINE PINEWOOD 100 MG CAPSULES, výrobce: Chanelle Medical Unlimited Company, Loughrea, Co. Galway, Irsko.  


Přehledně: Očkování proti chřipce

Očkování je nejúčinnější prevencí proti chřipce. Může zcela zabránit nákaze nebo komplikovanému průběhu tohoto onemocnění. Vakcinace se doporučuje všem osobám od 6 měsíců věku, může totiž zmírnit šíření epidemie. Velice důležitá je pak pro citlivé skupiny obyvatel, tedy pro seniory nebo pacienty s chronickým onemocněním.  


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 11. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


VYR-32 dopl. 1 verze 2

SÚKL vydává revidovaný pokyn VYR-32, Doplněk 1 „výroba sterilních léčivých přípravků“, který je překladem pokynu Evropské komise (EudraLex, Svazek 4, Část 1, Annex 1) platného od 25.8.2023  


lutecium- (177Lu) vipivotid tetraxetan (Pluvicto, Novartis Europharm Limited)


Změna registrace léčivého přípravku DIKY kožní sprej, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku DIKY 4%, 40 mg/g, drm.spr.sol.  


Změna registrace léčivého přípravku ROCURONIUM FRESENIUS KABI 10 mg/ml injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti a změně způsobu uchovávání léčivého přípravku ROCURONIUM FRESENIUS KABI, 10 mg/ml, inj/inf.sol.  


Změna registrace léčivého přípravku TANAKAN potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku TANAKAN, tbl.flm.  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.10.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaného balení léčivého přípravku Ozempic.   


Upozornění na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic v Evropské unii.   


Informační dopis - Diazepam Desitin rectal tube, 5mg rct. sol. 5x2,5ml.

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se obtížného otevírání tub u léčivého přípravku Diazepam Desitin rectal tube, 5mg rct. sol. 5x2,5ml.  


kombinovaná hormonální antikoncepce - karta pacienta


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – betahistin

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – VICTOZA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tysabri - Aktualizace ze dne 20.10.2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Tysabri 20 mg/ml.  


Seminář č. 12 – Oddělení dozoru nad reklamou zdravotnických prostředků

Téma: Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro  


Seminář č. 11 – Oddělení kontroly zdravotnických prostředků

Téma: Zdravotnické prostředky v každodenní praxi zdravotnického zařízení  


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.11.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   


nivolumab/relatlimab (Opdualag, Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG )


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BETASERC

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PRADAXA (II.)

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – EYLEA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP v SLP

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – EPIPEN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – RYBELSUS (III.)

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ursofalk

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Ursofalk 250mg capsules.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaných balení a balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Ozempic 1mg.   


Seminář č. 9 – Sekce regulace zdravotnických prostředků / Odbor dozoru zdravotnických prostředků

Téma: IVD In-house  


Září 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.