ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 62


Melatonin Plus


Aktualizace informací o přípravku u systémových nesteroidních antirevmatik (NSAID)

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci, že v návaznosti na závěry konzultace členského státu s výborem PRAC z července 2022 týkající se změny typu II u léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku ibuprofen (pro systémové použití) mají být aktualizovány informace o přípravku ohledně užívání systémových nesteroidních antirevmatik během těhotenství ( CMDh Press Release ):  


Sdělení SÚKL ze dne 31. 8. 2022 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku Simponi, 50mg inj.sol.pep.1X0,5ml .  


Sdělení SÚKL ze dne 31. 8. 2022

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku Trevicta, 525mg inj.sus.pro.1x2,625ml + 2J.  


Informace o výskytu balení léčivých přípravků Keytruda, Enbrel, Simponi, Cosentyx, Humira, Roactemra, Trevicta, Xeplion, Xtandi podezřelých z padělání

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivých přípravků Keytruda,  25mg/ml inf.cnc.sol., Enbrel, 50mg inj. sol. ,  Simponi, 50mg inj.sol.pep., Cosentyx,  150mg inj.sol., Humira,  40mg inj.sol., Roactemra,  162mg inj.sol.isp., Trevicta, 525mg inj.sus.pro., Xeplion,  150mg inj.sus.pro. a  100mg inj.sus.pro. a Xtandi,  40mg tbl. flm.  podezřelých z padělání.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ROVAMYCINE

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Věstník 8/2022

Věstník SÚKL 8/2022 zveřejněn 30. 8. 2022  


FI září 2021

Farmakoterapeutické informace 9/2022  


Sdělení SÚKL ze dne 29. 8. 2022

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Dobutamin Admeda 250, 250mg/50ml inf.sol.1x50ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Žádosti o změny v označení na obalu nebo PIL, které nesouvisí s SmPC (tzv. změny typu P)

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o aspektech podávání žádostí o změny v označení na obalu nebo PIL, které nesouvisí s SmPC (oznámení dle čl. 61(3) směrnice 2001/83/ES a dle § 35 odst. 5 zákona o léčivech, tzv. změny typu P), včetně procesních rozdílů mezi změnami předkládanými cestou národní a MRP a rozlišení jejich použití v konkrétních případech.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.9.2022


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 9. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cialis 5mg a Cialis 20 mg.   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Forxiga

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Forxiga  10 mg.   


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - PAZENIR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ABRAXANE

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1x14ml.   


Informace ke změně registrace vakcíny Spikevax (nové lékové formy a podmínky uchovávání)

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně registrace vakcíny Spikevax (vakcína proti covid-19), na základě které došlo k doplnění informace o alternativní době použitelnosti vakcíny, rozšíření teplotního rozmezí pro uchovávání a přidání nových sil a lékových forem.  


Analytik ICT


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport - aktualizace ze dne 14. 10. 2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport, 500SU inj. plv. sol. 1.   


Změna registrace léčivých přípravků ALPRAZOLAM KRKA 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace a zkrácení maximální délky léčby u léčivých přípravků ALPRAZOLAM KRKA, 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg, tbl.nob.  


Změna registrace léčivého přípravku MESTINON 60 mg obalené tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace u léčivého přípravku MESTINON, 60 mg, tbl.obd.  


Seminář č. 13 - Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745

téma: Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - zrušení zákazu vývozu MABTHERA

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky, kterým se ruší zákaz vývozu léčivého přípravku.  


Vyjádření EMA k možnosti intradermálního použití vakcíny Imvanex/Jynneos proti opičím neštovicím

Pracovní skupina pro mimořádné situace (ETF) Evropské agentury pro léčivé přípravky přezkoumala údaje o možnosti použití vakcíny proti opičím neštovicím Imvanex formou intradermální injekce (podávané těsně pod horní vrstvu kůže).  


Call for experts

Evropská lékopisná komise hledá nové odborníky do svých pracovních skupin.   


Žádosti o převody registrací léčivých přípravků

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o aspektech podávání žádostí o převody registrací léčivých přípravků včetně informací o rozdílech mezi převody registrací ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o převodu registrace nebo k datu v budoucnu. Uvedené informace platí pro léčivé přípravky registrované národně i MRP/DCP.  


Prodloužení doby použitelnosti Comirnaty na 15 měsíců

Evropská komise vydala dne 5. 8. 2022 rozhodnutí o změně registrace pro vakcínu proti covid-19 Comirnaty (Comirnaty 30 mikrogramů/dávku koncentrát pro injekční disperzi) na základě hodnocení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), kterým se mění doba použitelnosti při (‑90 °C až ‑60 °C) z 12 měsíců na 15 měsíců.  


EMA zahájila hodnocení žádosti o podmínečnou registraci vakcíny Skycovion proti covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil posuzování žádosti o podmínečnou registraci léčivého přípravku Skycovion, vakcíny proti covid-19.  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.8.2022

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


Infomační dopis - Toviaz

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se výskytu šarží léčivých přípravků Toviaz, 4mg tbl.pro. 28 a Toviaz, 8mg tbl.pro. 28 se třemi prázdnými kavitami v blistrech.  


Informační dopis - Biomin H

Upozornění pro provozovatele související se změnou chování léčivých přípravků Biomin H, 1110mg/15mg/1,8mg por. plv. 30x3g a 60x3g při jejich rozmíchávání v tekutinách.  


Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku lithium

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku lithium v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 17. - 19. května 2022.  


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.9.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   


Odborný pracovník validací klinických zkoušek


Změna registrace léčivého přípravku PANANOL EXTRA NOVUM 500 mg/65 mg potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku PANANOL EXTRA NOVUM, 500 mg/65 mg, tbl.flm., který nově neobsahuje sodné soli parabenů v jádře tablety, a o změně vzhledu tablet léčivého přípravku.  


Změna registrace léčivých přípravků XANAX tablety a XANAX SR tablety s prodlouženým uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace a zkrácení maximální délky léčby u léčivých přípravků XANAX, 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg, tbl.nob. a XANAX SR, 0,5 mg; 1 mg; 2 mg, tbl.pro  


Změna registrace léčivého přípravku PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 mg/ml perorální suspenze

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku PANADOL PRO DĚTI JAHODA, 24 mg/ml, por.sus., změně popisu léčivého přípravku, změně doby použitelnosti, změně doby použitelnosti po prvním otevření a změně druhu obalu léčivého přípravku.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 6. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 7. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se tzv. hexavakcíny, konkrétně: 1) Do kdy nejpozději je možné naočkovat hexavakcínu, resp. o informaci, zda lze u dítěte, kterému bude 7 let v listopadu 2022 a doposud nebylo očkováno hexavakcínou, naočkovat hexavakcínu bez omezení? 2) Může být / je skutečnost, že u předků v přímé linii a u sourozence byla diagnostikována Crohnova nemoc, kontraindikací k očkování hexavakcínou? 3) O možných alternativách k hexavakcíně vhodných pro nezletilého, který v listopadu 2022 dovrší 7 let.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 7. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se vakcín proti onemocnění covid-19. Žadatel konkrétně požadoval informace o celkovém počtu podaných dávek jednotlivých vakcín proti onemocnění covid-19 v České republice, informace o celkovém počtu dětí naočkovaných těmito vakcínami v České republice a informace o celkovém počtu a popisu všech nahlášených nežádoucích účinků na jednotlivé vakcíny proti onemocnění covid-19 v České republice.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 7. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnických prostředků. Žadatel konkrétně požadoval následující informace: Jak je možné postupovat v případě zjištění, že byl na český trh uveden závadný či nekvalitní zdravotnický prostředek. Jak je možné postupovat v případě zjištění, že byl na český trh uveden závadný či nekvalitní zdravotnický prostředek, který byl zařazen do nesprávné rizikové skupiny zdravotnických prostředků. Jak je možné postupovat v případě zjištění, že byl na český trh uveden závadný či nekvalitní zdravotnický prostředek, který již pacientům způsobil závažné zdravotní problémy.  


Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Betadine 200 mg vaginální čípky, velikost balení 7 vaginálních čípků

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Betadine, 200 mg, vag.sup., velikost balení 7 vaginálních čípků, SÚKL kód 265132. Způsob výdeje velikosti balení 14 vaginálních čípků zůstává nezměněn.  


Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Keytruda a Enbrel

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Keytruda, 25mg/ml inf. cnc. sol. 1x4ml a Enbrel, 50mg/ml inj. sol.  


Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku JYNNEOS

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku JYNNEOS, injekční suspenze (Smallpox and Monkeypox Vaccine, Live, Nonreplicating) výrobce Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10a DK-3490 Kvistgaard, Dánsko.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Saizen

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Saizen, 8 mg/ml inj. sol. zvl. 1X2,5ml.  


Posuzovatel Oddělení klinického hodnocení léčiv


Posuzovatel zpráv bezpečnosti hodnocených přípravků


Posuzovatel klinické dokumentace k registraci léčiv


Koordinátor registrací


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin Flexpro

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin Flexpro.   


Stanovisko odboru klinických hodnocení léčivých přípravků SÚKL k probíhajícím klinickým hodnocením v souvislosti s COVID-19 ze dne 5. 8. 2022.

V souvislosti s epidemiologickou situaci s koronavirem, která má dopad na klinická hodnocení, vydáváme stanovisko SÚKL k možnosti znovuzavedení některých mimořádných opatření, která lze v rámci běžících nebo nově zahajovaných KH uplatňovat:  


MELATONIN Mučenka Meduňka B6


MELATONIN 1 mg


MELATONIN FORTE 5 mg


Stanovisku odboru klinických hodnocení léčivých přípravků SÚKL k probíhajícím klinickým hodnocením v souvislosti s COVID-19 ze dne 5. 8. 2022 byla ukončena platnost ke dni 9.6.2023.

Oznamujeme zadavatelům, CRO a monitorům, že  dnem 9. 6. 2023 byla ukončena platnost  stanoviska odboru klinických hodnocení léčivých přípravků SÚKL k probíhajícím klinickým hodnocením a k ještě nezahájeným klinickým hodnocením v souvislosti s COVID-19 ze dne 5.8.2022. Zadavatelé by měli přejít na běžný režim a nadále již neuplatňovat mimořádná opatření povolená tímto stanoviskem.  


Červenec 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


ponesimod ( Ponvory, Janssen-Cilag )


fentanyl citrát (Menasu, G.L.Pharma)


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - CETROTIDE

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.