Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen   >>


Publikovaných článků: 81


Změna registrace léčivého přípravku ISICOM 100 MG/25 MG tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně podmínek uchovávání léčivého přípravku ISICOM, 100 mg/25 mg, tbl.nob.  


Seznam IPLP k 1.6.2021

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy  


1. čtvrtletí 2021

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.6.2021


4. čtvrtletí 2020

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


3. čtvrtletí 2020

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


2. čtvrtletí 2020

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


1. čtvrtletí 2020

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 5. 2021

Žádost o poskytnutí seznamu všech  povolených vakcín k očkování proti SARS-CoV-2 (Covid19) na území ČR k datu zpracování odpovědi s uvedením rozlišení typu vakcíny ("mRNA" vakcíny) a výrobce vakcíny a informace, jaké vakcíny zaručují, že po aplikaci se očkovaná osoba nemůže podílet na šíření nákazy (komunitním přenosu).  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 5. 2021

Žádost o poskytnutí informace, zda má Ústav, jakožto kontrolní orgán, pravomoc zpětně „zrušit“ klinickou studii, respektive klinické hodnocení, v případě, že se zpětně zjistí, že nebyly splněny požadavky kladené na provedení studie jako takové a zda Ústav provádí sám kontrolu správného průběhu klinického hodnocení. Pokud ano, tak kolik takových kontrol úřad v minulém roce udělal.  


Věstník SÚKL 5/2021

Věstník SÚKL 5/2021 zveřejněn 31. 5. 2021  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 5. 2021

Žádost o poskytnutí informace objasňující postup posuzování Ústavem návodů k použití, a to konkrétně u dvou indických nitroočních čoček (IOL): 1) IOL Gold: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek/Detail/60814 a 2) IOL LW5752R:  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek/Detail/148254 .  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 5. 2021

Žádost o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Ústavu týkajících se výrobků s obsahem melatoninu, ve kterých se Ústav zabýval posouzením jejich povahy dle zákona o léčivech, a to za období od 1. 1. 2019 do současnosti.  


Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2021 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Benoxi, 4mg/ml oph.gtt.sol.1x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


První vakcína v EU proti COVID-19 schválená i pro děti ve věku 12 až 15 let

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil umožnit rozšíření indikace vakcíny Comirnaty proti COVID-19 tak, aby zahrnovala použití u dětí ve věku 12 až 15 let. Vakcína byla dosud schválena pro použití u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let.  


Uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML 10X100ML do oběhu

SÚKL informuje o umožnění uvedení do oběhu cizojazyčné šarže léčivého přípravku PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS 20MG/ML INJ/INF EML 10X100ML, registrační číslo 05/110/05-C, kód SÚKL: 0249403, číslo šarže 16QD1148 v obalu, jehož údaje uvedené na obalu jsou v anglickém jazyce. Tento léčivý přípravek je v zemi určení obchodován pod názvem FRESENIUS PROPOVEN 2% .  


K použití inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19 není dostatek údajů

Pracovní skupina pro COVID-19 Evropské agentury pro léčivé přípravky (COVID-ETF) vydala vyjádření pro zdravotnické pracovníky, že v současné době není dostatek důkazů o benefitu inhalačních kortikosteroidů pro léčbu COVID-19.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vedené pod sp. zn. sukls1884/2019, sukls8575/2018, sukls211257/2019, sukls308474/2019 a sukls303165/2020.  


REG-91 verze 2

Pokyn pro oznámené subjekty, které žádají o vydání stanoviska k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku  


Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Milgamma N, 40 mg/90 mg/0,25 mg cps. mol. 100 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 4. 2021

Žádost o poskytnutí seznamu veškerých správních či jiných řízení s uvedením č.j. vedených u Ústavu včetně kopií všech rozhodnutí v rámci těchto řízení vydaných, specifikace vydaných povolení výroby transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu (včetně kopie příslušných listin), specifikace žádostí o povolení/změnu k výrobě transfúzních přípravků a surovin pro další výrobu (včetně kopie příslušných listin), identifikace osob, které ve vztahu k úřadu jednají jménem níže uvedených právnických osob a jakýchkoliv dalších informací týkajících se níže uvedených právnických osob, mohou-li tyto být poskytnuty, a to vše ve vztahu k následujícím právnickým osobám:  PL Medical s.r.o. a  Plazma Plus s.r.o.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2021

Žádost o zpřístupnění informací o řízeních vedených úřadem o tom, zda je výrobek léčivý přípravek nebo jiný výrobek, konkrétně o stavu řízení, vydaná rozhodnutí a podání stran v řízeních proti výrobkům Detritin Vitamin D, Czech Virus Vitamín D3, MOVit Vitamín D3, Vitabalans OY D-Max, Vigantolvit D3, Nutricius Vitamín D3.    


Změna registrace léčivého přípravku RITALIN 10 MG TABLETY

SÚKL informuje pacienty o změně popisu tablet léčivého přípravku RITALIN, 10 mg, tbl.nob.   


Změna registrace léčivého přípravku ARDUAN 2 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o rozšíření dávkovacího schématu pro dospělé pacienty pro léčivý přípravek Arduan, 2 mg/ml, inj.pso.lqf.   


Změna registrace léčivého přípravku NEOSYNEPHRIN-POS 100 mg/ml oční kapky, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o zúžení cílové populace u léčivého přípravku Neosynephrin-POS, 100 mg/ml, oph.gtt.sol.  


Změna registrace léčivého přípravku Strepsils Plus Spray orální sprej, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o upřesnění množství léčivých látek v informacích o přípravku u léčivého přípravku Strepsils Plus Spray, orm.spr.sol.  


Změna vyjádření síly léčivého přípravku Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml) oční kapky, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě vyjádření síly u léčivého přípravku Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml), oph.gtt.sol.  


Změna registrace léčivého přípravku AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML prášek pro perorální suspenzi

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení konečného přípravku, změně odměrného zařízení, změně podmínek uchovávání a zkrácení doby použitelnosti u léčivého přípravku AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML, 400MG/5ML+57MG/5ML, por.plv.sus.  


Změna registrace léčivého přípravku LEVOPRONT 6 MG/ML sirup

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti léčivého přípravku LEVOPRONT,  6 mg/ml, sir.  


Změna registrace léčivého přípravku HYDROCORTISON VUAB 100 mg prášek pro injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně podmínek uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku HYDROCORTISON VUAB, 100 mg, inj.plv.sol.  


Změna registrace léčivého přípravku Sinupret perorální kapky, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti léčivého přípravku SINUPRET, por.gtt.sol.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DIFICLIR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Aktualizace bezpečnosti vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna: Výbor PRAC hodnotil nové nežádoucí účinky

Do informací o přípravku byly přidány nové nežádoucí účinky - průjem a opožděné reakce v místě vpichu. Dále budou hodnoceny hlášené případy zánětu srdečního svalu (myokardu) a obalu srdce tvořeného membránou (perikardu). V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by tyto případy byly způsobeny očkováním. Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna je účinná při prevenci onemocnění COVID-19.  


Aktualizace bezpečnosti vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil v  případě výskytu známek/příznaků nízkého počtu krevních destiček nebo krevních sraženin do tří týdnů po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen, aby byli pacienti vyšetřeni, zda se u nich neobjevil syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS). Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen je účinná v prevenci onemocnění COVID-19.  


Aktualizace bezpečnosti vakcíny Vaxzevria: Výbor PRAC nadále řeší případy krevních sraženin

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dál řeší výskyt známek/příznaků nízkého počtu krevních destiček nebo krevních sraženin. Vydal mimo jiné doporučení pro zdravotnické pracovníky.  Vaxzevria je účinná v prevenci onemocnění COVID-19.  


Aktualizace bezpečnosti vakcíny Comirnaty: Výbor PRAC vyhodnotil nové nežádoucí účinky

Do informací o přípravku byl přidán nový nežádoucí účinek - otok obličeje u osob, které v minulosti podstoupily injekce dermálních výplní. Dále budou hodnoceny hlášené případy zánětu srdečního svalu (myokardu) a obalu srdce tvořeného membránou (perikardu), v tuto chvíli však nic nenasvědčuje tomu, že by tyto případy byly způsobeny očkováním. Vakcína Comirnaty je účinná při prevenci onemocnění COVID-19.  


Seznam evropských zemí/oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce WNV na člověka - 2021

SÚKL informuje, že k 11.05.2021 byl zveřejněn seznam zemí/oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka pro období 01.05.-31.10.2021.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ACTILYSE

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HYQVIA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HIZENTRA, HYQVIA, KIOVIG

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 6. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  


Seminář 2 – Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ (jedná se o přeložený Seminář 15 ze dne 3.11.2020)  


Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.5.2021

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2021. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   


UST-29 verze 21

Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TARKA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  


Změna u vakcíny Comirnaty: Nově smí být uchovávána až měsíc při "chladničkové teplotě"

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila další změnu registrace, kterou jsou aktualizovány údaje o časovém rámci pro skladování a přepravu rozmrazené vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti BioNTech / Pfizer.    


Změna u vakcíny Comirnaty: Nově smí být uchovávána až měsíc při "chladničkové teplotě"

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila další změnu registrace, kterou jsou aktualizovány údaje o časovém rámci pro skladování a přepravu rozmrazené vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti BioNTech / Pfizer.    


Farmakovigilanční aktivity v rámci specifického léčebného programu

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje seznam farmakovigilančních aktivit pro předkladatele specifických léčebných programů.  


OOP 04-21 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 04-21 týkající se stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 5. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se dostupnosti léčivého přípravku Solcoseryl oční gel.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace o  celkových počtech hlášených podezření na nežádoucí účinky - jednotlivě pro každý typ užívané vakcíny proti covid-19,  počtech hlášených podezření na nežádoucí účinky - příznaky svědčící pro ovlivnění cévního systému - jednotlivě pro každý typ užívané vakcíny proti covid-19 a  celkovém počtu úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek - jednotlivě pro každý typ užívané vakcíny proti covid-19.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace, zda byla po celou dobu období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 stanovena úhrada léčivého přípravku NEXAVAR 200MG TBL FLM 112(4X28 ) z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pokud ne, v jakém období či obdobích úhrada stanovena nebyla.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace, zda se Ústav začne zabývat látkou budesonid v souvislosti s léčbou na onemocnění Covid-19 a doporučí jej jako lék na Covid praktickým lékařům.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se testování dětí na Covid-19.  


florbetaben (18F) ( Neuraceq, LACOMED, spol. s.r.o.)


ODSTRANĚNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU VE FORMULÁŘI K NEINTERVENČNÍM POREGISTRAČNÍM STUDIÍM

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně při elektronickém informování SÚKL o provádění neintervenčních poregistračních studií (NPS).  


Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 6. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   


FABIFLU - FAVIPIRAVIR TABLETS 200MG - Informace pro předepisující lékaře

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje předepisující lékaře o léčivém přípravku FABIFLU - FAVIPIRAVIR TABLETS 200MG, který je v České republice dostupný v rámci specifického léčebného programu.  


Vaxzevria (AstraZeneca)


Comirnaty (Pfizer, BioNTech)


Spikevax (Moderna)


COVID-19 Vaccine Janssen


EMA zahajuje průběžné hodnocení sotrovimabu (VIR-7831) proti COVID-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHM) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) další monoklonální protilátky - sotrovimabu  (také označovaný jako VIR-7831 a GSK4182136), vyvinuté společnostmi GlaxoSmithKline a Vir Biotechnology, Inc. pro léčbu COVID-19.  


EMA zahajuje průběžné hodnocení sotrovimabu (VIR-7831) proti COVID-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) další monoklonální protilátky - sotrovimabu  (také označovaný jako VIR-7831 a GSK4182136), vyvinuté společnostmi GlaxoSmithKline a Vir Biotechnology, Inc. pro léčbu COVID-19.  


Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Bricanyl, 0,5mg/ml inj. sol. 10x1ml až z úrovně zdravotnických zařízení.   


Duben 2021

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Sankce - rok 2021


Sdělení SÚKL ze dne 6.5.2021

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Arulatan, 50 mcg/ml oph. gtt. sol. 1 x 2,5 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.   


eRecept je dostupnější: Pacientům stačí údaje do internetového bankovnictví

Přístup k elektronickým receptům či lékovému záznamu se výrazně zjednodušil. Nově pacientům stačí třeba pouhý otisk prstu, kterým potvrdí přihlášení do aplikace eRecept. Pomohla tomu bankovní identita – právě díky ní je možné se do státních aplikací přihlásit stejnými údaji, které občané používají pro vstup do internetového bankovnictví.  


Notifikace AG testů s výjimkou MZČR


Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - DIFICLIR

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšho léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace, jaké  jsou 3 nejčastější vakcíny proti Covid 19 v ČR a jejich počty naočkovaných lidí, jaká je u těchto naočkovaných lidí hladina protilátek po 3 měsících od první dávky vakcíny a zda probíhají na zjištěné protilátky studie, počty úmrtí spojené s vakcinací u těchto 3 nejčastějších vakcín a zda tito zemřelí prodělali nemoc Covid 19.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se zaměnitelnosti léčivých přípravků Devenal 500 mg potahované tablety a Detralex 500 mg potahované tablety ve smyslu § 83 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících předpisů.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se studií léčiv na onemocnění Covid-19.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace, kolik úmrtí Ústav eviduje (tedy byly mu nahlášeny) v souvislosti s očkováním proti koronaviru od zahájení očkování všemi typy vakcín do současné doby a jaké druhy nežádoucích účinků a počet Ústav eviduje v souvislosti s očkováním proti koronaviru od zahájení očkování všemi typy vakcín do současné doby.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 4. 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se diagnostického zdravotnického prostředku in vitro SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography), který je určen k samotestovaní dětí v mateřských a základních školách.  


EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19 společnosti Sinovac

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) vakcíny proti COVID-19 s názvem Coronavac vyvinuté společností Sinovac Life Sciences Co., Ltd.  


EMA zahajuje hodnocení baricitinibu pro léčbu nemoci COVID-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyhodnocovat žádost o změnu registrace baricitinibu tak, aby zahrnovala i indikaci léčby COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem.  


EMA zahájila průběžné hodnocení vakcíny proti COVID-19 společnosti Sinovac

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil průběžné hodnocení („rolling-review“) vakcíny proti COVID-19 s názvem Coronavac vyvinuté společností Sinovac Life Sciences Co., Ltd.  


FI květen 2021

Farmakoterapeutické informace 5/2021