Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 50


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Sdělení SÚKL ze dne 30.4.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10/2017 - 03/2018).  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných SÚKL podle zákona o regulaci reklamy.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv sukls353468/2017, sukls273767/2017, sukls151773/2017, sukls66207/2014, sukls56386/2017, sukls247901/2016, sukls57166/2017, sukls81620/2014, sukls81620/2014, sukls60842/2014, sukls32225/2015, sukls157190/2016.  


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Flixotide

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Reakce SÚKL na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sporu o plnou úhradu léčivého přípravku APO-FLUTAMIDE

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu  


SÚKL odmítá spojení svého jména s korupcí

Reakce SÚKL na článek Faktoru S „Státní Ústav Korupce a Leváren“ a „Zaplať a buď zdráv“ ze dne 19. 4. 2017  


Sankce - rok 2018


Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků na subjekt MTS Pharma B.V., Holandsko, který provozoval distribuční činnost bez příslušného distribučního povolení.  


Informace o nelegální distribuci léčivých přípravků v Nizozemsku

Nizozemská regulační autorita informovala o nelegální distribuci léčivých přípravků v Nizozemsku.  


Oprava seznamu IPLP k 23.4.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Sankce - rok 2018


Návrh Seznamu k 20.4.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tradol 100 mg/2 ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Tradol 100 mg/2 ml.  


Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv RKA s.r.o.  


Informační dopis - REOPRO

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Janssen-Cilag s.r.o. informují o následujících zjištěních.  


Věstník SÚKL 4/2018

Věstník SÚKL 4/2018 zveřejněn 19. 4. 2018  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 11. 2017

Žádost o sdělení tržního podílu žadatele, případně o sdělení informací, kterými Ústav disponuje na základě hlášení distributorů podávaných v souladu s § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech, na základě kterých si výpočet provede sám.  


1. čtvrtletí 2018

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH)  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2018

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných v hraničních řízení, která je SÚKL oprávněn vést dle ust. §13 odst. 2 písm. h) a ust. § 24a zákona č.378/2007 Sb. o léčivech, jejichž předmětem byl výrobek obsahující látku melatonin.  


SÚKL je připraven plnit požadavky GDPR

SÚKL zavádí opatření na ochranu osobních údajů před jejich předáním neoprávněné osobě  


Reakce SÚKL na nepřesnosti, které zazněly v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa 11. 4. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na nepravdivé informace, které zazněly v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa   


Sdělení SÚKL ze dne 12.4.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku  Doreta Prolong 75 mg/650 mg , tbl. pro. 20, 30 a 60 II až z úrovně zdravotnických zařízení  


Pozastavení registrace léčivého přípravku DORETA PROLONG 75 MG/650 MG

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivého přípravku DORETA PROLONG 75 MG/650 MG (reg. č. 65/575/15-C).  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 3. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se registrace osob dle zákona o zdravotnických prostředcích.  


Informace o odcizení léčivých přípravků Tadalafil Lilly a Cialis v Belgii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Tadalafil Lilly a Cialis, ke kterému došlo v Belgii.  


Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 12.4.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Cervarix

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  


Do 31. 12. 2017


SÚKL získal ocenění Český zavináč za eRecept

Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal ocenění Český zavináč 2018 za realizaci projektu eRecept. Cena byla předána v předvečer zahájení 21. ročníku konference ISSS/V4DIS, která se koná ve dnech 9. až 10. dubna 2018 v Hradci Králové.   


Sdělení SÚKL ze dne 9.4.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ebrantil 30 retard, 30 mg cps. pro. 50 až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Prezentace k semináři 5 – Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky – požadavky a proces připojení výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci k systému úložišť   


Valproát – nový Program prevence početí

SÚKL informuje o nových opatřeních pro prevenci těhotenství při léčbě valproátem.  


Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou


Přípravky, kterým skončila platnost rozhodnutí o registraci


Hodnocení distribuovaných a vydaných léčivých přípravků za rok 2017


Březen 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  


Sdělení SÚKL ze dne 5.4.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok, 4 mg/5 ml inf. cnc. sol. 1x5 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2018

Žádost o poskytnutí veškerých záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 3. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se notifikace programového vybavení jako zdravotnického prostředku.  


Prezentace k semináři 4 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly)

Téma: Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL    


Oprava seznamu IPLP k 3.4.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Informační dopis - Encepur - Tetanol Pur

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností GSK informují o přítomnosti latexu v krytce jehly předplněné injekční stříkačky vakcíny Encepur pro dospělé, Encepur pro děti a Tetanol Pur.  


SÚKL spustil Národní informační systém zdravotnických prostředků

Informace o spuštění NISZP