ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 30


Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení zásilky léčivých přípravků MabThera a Herceptin.  


Zveřejnění dokumentu Evropské lékové agentury k zařazení přípravků moderní terapie

Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala dokument, ve kterém vyjádřila svůj názor k zařazení přípravků pro moderní terapii.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg, inf. cnc. sol. 1x50 ml  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.9.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 02/2015 - 07/2015).  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2015

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 31. 8. 2015  


Sdělení SÚKL ze dne 27.8.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Meropenem Hospira 500mg a Meropenem Hospira 1g až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 27.8.2015

SÚKL informuje o stažení šarží léčivého přípravku APO-FLUOXETINE , POR CPS DUR, 20 mg z úrovně pacientů.  


Sdělení SÚKL ze dne 28.8.2015

SÚKL informuje o uvolnění k distribuci, výdeji a léčebnému použití léčivého přípravku Forexo 200 mg potahované tablety, por. tbl. flm.  


Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   


Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   


Seznam IPLP k 1.9.2015

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


SÚKL v médiích


Věstník SÚKL 8/2015

Věstník SÚKL 8/2015 zveřejněn 21. 8. 2015  


Sdělení SÚKL ze dne 21.8.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Pramipexol Stada 0,18 mg tablety, por.tbl.nob. a Pramipexol Stada 0,7 mg tablety, por.tbl.nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.8.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg, inf. cnc. sol. 1x50 ml  


Sdělení SÚKL ze dne 18.8.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Natrium Salicylicum Biotika, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Přerušení dodávek léčivého přípravku Nitrofurantoin-Ratiopharm

Důležitá informace SÚKL pro distributory, lékárny a zdravotnické pracovníky týkající se přerušení dodávek léčivého přípravku Nitrofurantoin-Ratiopharm ve specifickém léčebném programu.  


Přehled veřejných zakázek vypsaných v roce 2015


Jednání CHMP 20. - 23. července 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. července 2015  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2015

Poskytnutí údajů a zejména finální verze rozhodnutí o vybraných řízeních vedených Ústavem, konkrétně těchto: sukls144981/2013, sukls147395/2014, sukls58706/2014, sukls91970/2013, sukls210337/2013.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.8.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Menopur 75 IU, inj. pso. lqf., 5+5x1ml x 75IU a Menopur 75 IU, inj. pso. lqf., 10+10x1ml x 75IU až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Ověření správnosti nastavení loga pro zásilkový výdej léčivých přípravků

SÚKL informuje o správném technickém nastavení Loga pro zásilkový výdej léčivých přípravků (dále také jen „logo“) v rámci změn v ověřování loga provedených v roce 2020.  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 2. čtvrtletí 2015.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 2. čtvrtletí roku 2015


Červenec 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Zyvoxid 600mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Zyvoxid 600mg, por. tbl. flm., 10x 600mg.  


Rok 2014

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL - 2014 (oznamovací období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)