ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 35


Sdělení SÚKL ze dne 31.7.2015 (3)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Exjade 500mg, por. tbl. sus.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 01/2015 - 06/2015).  


Sdělení SÚKL ze dne 31.7.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Monace Combi 20mg/12,5mg, por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 31.7.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Linoladiol N, vag. crm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


2013


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Petnidan Saft 50mg/ml

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Petnidan Saft 50mg/ml, 250 ml  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mabthera 500 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Mabthera 500 mg, inf. cnc. sol. 1x50 ml  


Věstník SÚKL 7/2015

Věstník SÚKL 7/2015 zveřejněn 27. 7. 2015  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Kaletra 200 mg/50 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Kaletra 200 mg/50 mg, por. tbl. flm. 1x120.  


Informační dopis - Xgeva

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Xgeva, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Amgen Europe B.V.  


Výroční zpráva SÚKL - 2014

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2014.  


Nabídka volných služebních míst

Volná služební místa dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viagra 100 mg

SÚKL obdržel od italské regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Viagra 100 mg, por. tbl. flm. 4x 100 mg.  


Návrh Seznamu k 20.7.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Sdělení SÚKL ze dne 17.7.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Biofenac 100 mg potahované tablety, por. tbl. flm. a Biofenac 100 mg prášek pro přípravu perorální suspenze, por. plv. sus. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 15.7.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Cardiket retard 40, por. tbl. pro. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Solina Diazepam Tablets BP 5mg a Diazpam tablets

SÚKL obdržel od Světové zdravotnické organizace (WHO) hlášení o výskytu padělků léčivých přípravků Solina Diazepam Tablets BP 5mg a Diazpam tablets v Demokratické republice Kongo.  


Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2015

Poskytnutí informací týkající se výkazu zisku a ztráty Státního ústavu pro kontrolu léčiv k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní nákaldy z činnsoti) za roky 2013 a 2014 v požadovaném formátu. Dále poskytnutí celkového počtu zaměstanců ke konci roku 2014 a celkovou výši vlastního kapitálu.   


Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 6. 2015

Poskytnutí přesného znění souhrnu údajů o přípravku IMURAN 50 MG platného v období od 10. 7. 2013 do 18. 9. 2013.   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml inj. sol.

SÚKL obdržel od chorvatské regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml, inj. sol.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Herceptin 150 mg - aktualizace

SÚKL obdržel od bulharské regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Herceptin 150 mg, ivn. inf. plv. sol. 1x 150mg.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml inj. sol.

SÚKL obdržel od izraelské autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml, inj. sol. 1x 15 mg/1,5 ml.  


Jednání CHMP 22. - 25. června 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 22. - 25. června 2015  


Jednání CHMP 18. - 21. května 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. května 2015  


Jednání CHMP 20. - 23. dubna 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. dubna 2015  


Jednání CHMP 23. - 26. března 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 23. - 26. března 2015  


Jednání CHMP 23. - 26. února 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 23. - 26. února 2015  


Informační dopis - Forxiga, Xigduo, Jardiance, Invokana

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Forxiga, Xigduo, Jardiance a Invokana , který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim a Janssen Cilag International N.V.  


Sdělení SÚKL ze dne 7.7.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Levothyroxine Teva 50 mikrogramů a Levothyroxine Teva 100 mikrogramů por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Červen 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 3.7.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


FI červenec, srpen 2015

Farmakoterapeutické informace 7,8 /2015  


Sdělení SÚKL ze dne 2.7.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Sufentanil Torrex 5 mcg/ml inj. sol. 5X2ml/10rg  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 2.7.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").