Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 35


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Menomune ACYW-135

SÚKL obdržel od Světové zdravotnické organizace hlášení o výskytu padělků léčivých přípravků Menomune ACYW-135.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245mg, por. tbl. flm. - aktualizace

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg, 30 a 3x30 tbl, por. tbl. flm.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.6.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 11/2014 - 04/2015).  


Prezentace k seminářům 4 a 5 - Sekce registrací

Prezentace k seminářům 4 a 5 pořadaných sekcí registrací na téma: Aktuality ve farmakovigilanci s termíny konání 1. 6. 2015 a 3. 6. 2015 (opakování semináře 4).  


Sdělení SÚKL ze dne 29.5.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Diroton plus H 10 mg/12,5 mg tablety a Diroton plus H 20 mg/12,5 mg tablety por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Na správné zacházení s léky upozorní spoty v čekárnách lékařů

Kampaň Státního ústavu pro kontrolu léčiv zaměřená na správné zacházení s léky pokračuje a míří tam, odkud pacienti zpravidla odcházejí s receptem v ruce – k lékařům.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Změna výdeje léčivých přípravků POSTINOR-2 a ESCAPELLE v lékárnách

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně výdeje u léčivých přípravků POSTINOR-2 a ESCAPELLE v lékárnách.  


Změna výdeje léčivých přípravků POSTINOR-2 a ESCAPELLE v lékárnách

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně výdeje u léčivých přípravků POSTINOR-2 a ESCAPELLE v lékárnách.  


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Mencevax ACW a Mencevax ACWY

SÚKL obdržel od Světové zdravotnické organizace hlášení o výskytu padělků léčivých přípravků Mencevax ACW a Mencevax ACWY.  


Věstník SÚKL 5/2015

Věstník SÚKL 5/2015 zveřejněn 27. 5. 2015  


Informace dodavatelům SW pro lékárny, lékaře a zdravotní pojišťovny - připomenutí

SÚKL informuje o ukončení rozhraní ERP 2.20 k 31. 5. 2015.    


Snížení sazby DPH u léků přináší úspory pojišťovnám i pacientům

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informují o výsledcích analýzy, která potvrzuje příznivé dopady snížené sazby DPH u léků na straně pojišťoven i pacientů.  


Sankce - rok 2015


Návrh Seznamu k 20.5.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Rok 2014

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2014.    


Informace o významných změnách registrace


Sdělení SÚKL ze dne 19.5.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Eprex 200 IU/0,1ml, inj. sol. a Eprex 1000 IU/0,1ml, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Změna registrace léčivého přípravku ESCAPELLE

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku ESCAPELLE por.tbl.nob.   


Změna registrace léčivého přípravku POSTINOR-2

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku POSTINOR-2 por.tbl.nob.   


Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Estracyt, por. cps. dur. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Přehled smluv

Přehled smluv, které SÚKL uzavřel s externími subjekty v roce 2015,2016        


Informační dopis - Metoject

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Metoject, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Medac GmbH - organ. sl.  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – METOJECT 50 mg/ml injekční roztok

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarží léčivého přípravku METOJECT 50 mg/ml injekční roztok v provedení, které není plně v souladu s platnou registrační dokumentací.    


Pro návštěvníky SÚKL - EDUROAM

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je zapojen do projektu EDUROAM, který umožňuje přístup k síti v řadě lokalit nejen v rámci ČR.   


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox inj. plv. sol. 1x100UT

SÚKL obdržel od irské regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Botox inj. plv. sol. 1x100UT.  


Informační dopis - Harvoni, Sovaldi, Daklinza

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Harvoni, Sovaldi a Daklinza, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Bristol-Myers Squibb.  


FI květen 2015

Farmakoterapeutické informace 5/2015  


Informační dopis - Harvoni, Sovaldi, Daklinza

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Harvoni, Sovaldi a Daklinza, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Gilead Sciences International Ltd.  


Duben 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Hlášení závážné nepříznivé události (SAE)


Hlášení bezpečnostního nápravného opatření


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – ALKERAN por.tbl.flm. 25x2 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarže léčivého přípravku  ALKERAN por. tbl. flm. 25x2 mg, u něhož vnitřní a vnější obal, souhrn údajů o přípravku a příbalová informace nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.    


Sdělení SÚKL ze dne 5.5.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Veral 75, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Spuštění nového Registru zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR)a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) informují veřejnost o aktuálním stavu Registru zdravotnických prostředků.