ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 42


Sdělení SÚKL ze dne 30.4.2015 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Natrium Salicylicum Biotika, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10/2014 - 03/2015).  


Sdělení SÚKL ze dne 30.4.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Candibene 1% Spray, drm. spr. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.4.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Contractubex, drm. gel. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Gilenya, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Novartis Europharm Limited.  


Rok 2015


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 1. čtvrtletí 2015.  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 1. čtvrtletí roku 2015


Rok 2015


Sdělení SÚKL ze dne 27.4.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Magnesii Lactici 0,5 tbl. Medicamenta, por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.4.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Rabipur, inj. pso. lqf. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.4.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Veral 75, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Atarax

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Atarax, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností UCB Pharma SA.  


Ketoprofen k topické léčbě - připomenutí správného používáni

S nástupem slunečného počasí připomíná SÚKL zásady správného používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu určených k lokální aplikaci.  


Sdělení SÚKL ze dne 20.4.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Nitrepress 20 por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


VYR-32 kapitola 8 verze 4

Reklamace, závady v jakosti a stahování přípravků  


VYR-32 kapitola 5 verze 4

Výroba  


Seminář 9 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 8 ze dne 16. 6. 2015)  


Seminář 8 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata  


Návrh Seznamu k 20.4.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Věstník SÚKL 4/2015

Věstník SÚKL 4/2015 zveřejněn 17. 4. 2015  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Actonel plus Calcium 35mg + 500mg, por. tbl. flm.

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Actonel plus Calcium 35mg + 500mg, por. tbl. flm.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol.

SÚKL obdržel od Paul-Ehrlich-Institutu hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol. 2x0.8ml.  


Seminář 7 - Sekce registrací

Téma: Nařízení pro klinická hodnocení (opakování semináře 6)  


Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Nařízení pro klinická hodnocení (seminář bude opakován 2. 6. 2015)  


VYR-32 kapitola 3 verze 4

Prostory a zařízení  


Sdělení SÚKL ze dne 15.4.2015

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivých přípravků Dicloreum Retard, por. tbl. pro., Dicloreum 50, por. tbl. ent., Dicloreum 50, rct. sup., a Dicloreum 100, rct. sup., k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Informační dopis - Humalog

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Humalog, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Eli Lilly Nederland B.V.  


Sankce - rok 2015


Informační dopis - Fastum Gel, Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Fastum Gel, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Berlin-Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o., léčivého přípravku Keplat, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Hisamitsu UK Limited, léčivého přípravku Ketonal 5% krém, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Lek Pharmaceuticals d.d. a léčivého přípravku Prontoflex 10%, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH.    


Seminář 5 - Sekce registrací

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 4 ze dne 1. 6. 2015)  


Seminář 4 - Sekce registrací

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci  


Sdělení SÚKL ze dne 9.4.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Jox, orm. spr., a Stopangin, orm. spr., až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Březen 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Hloubková revize systému úhrad 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých v průběhu roku 2015 zahájí hloubkovou revizi systému úhrad. Plán je tvořen jako roční s uvedením kvartálu, ve kterém je předpokládáno zahájení správního řízení. V průběhu roku může dojít ke korekcím plánu dle aktuálního stavu ostatních správních řízení (např. zkrácených revizí).          


Hydroxyzin – riziko ovlivnění srdečního rytmu

EMA schválila nová opatření k omezení rizika ovlivnění srdečního rytmu u přípravků s obsahem hydroxyzinu.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg, por. tbl. flm.

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg, 30 a 90 tbl, por. tbl. flm.  


FI duben 2015

Farmakoterapeutické informace 4/2015  


Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek Pendepon Compositum

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku Pendepon Compositum, plv. inu. 10x1,5 MU.  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 2.4.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").