ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 22


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 09/2014 - 02/2015).  


Sdělení SÚKL ze dne 31.3.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orlistat Teva por.cps.dur. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Insuman

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Insuman, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností sanofi - aventis s.r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.3.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Stadalax, por. tbl. obd., až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Seznam IPLP k 1.4.2015

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Sdělení SÚKL ze dne 26.3.2015

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Medracet 37,5 mg/325 mg, por. tbl. nob., k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Prezentace ze semináře 3 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na poskytovatele zdravotních služeb) s termínem konání dne 27. 3. 2015.  


Prezentace ze semináře 2 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na hospodářské subjekty) s termínem konání dne 26. 3. 2015.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.3.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Candibene 1% Spray, drm. spr. sol., až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 3/2015

Věstník SÚKL 3/2015 zveřejněn 23. 3. 2015  


Návrh Seznamu k 20.3.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15. 3. 2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informační dopis - Xofigo

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Xofigo, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Bayer s.r.o.  


34. Jak dlouho platí udělená výjimka z aplikace § 34a odst. 1 zákona o léčivech podle § 34a odst. 3 zákona o léčivech? Je potřeba po nějaké době po udělení této výjimky žádat o její prodloužení?

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) považuje za vhodné zde informovat o své praxi, kterou bude v budoucnu uplatňovat ve vztahu k rozhodnutím podle § 34a odst. 3 zákona o léčivech, jejichž obsahem bude udělení výjimky v tom smyslu, že se na určitý léčivý přípravek nevztahuje ustanovení § 34a odst. 1 zákona o léčivech. Potřeba výkladu tohoto ustanovení plyne ze skutečnosti, že se zákonem č. 70/2013 Sb. změnila úprava tzv. pravidla sunset clause, a ještě se o této otázce nemohla vytvořit rozhodovací praxe SÚKL. SÚKL tímto sděluje, že udělené výjimky z aplikace § 34a odst. 1 zákona o léčivech platí neomezeně dlouho až do té doby, kdy je dotčený léčivý přípravek uveden na trh v České republice. Tímto uvedením na trh se udělená výjimka konzumuje, a dotčený léčivý přípravek může být posléze (za splnění zákonných podmínek) ohrožen aplikací § 34a odst. 2 zákona o léčivech. Toto se použije pro rozhodnutí vydaná podle § 34a odst. 3 zákona o léčivech, tedy pro rozhodnutí vydaná po účinnosti zákona č. 70/2013 Sb. (který, v daném rozsahu, nabyl účinnosti dne 2. 4. 2013).    


Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2015

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2015  


Důležité informace


Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Fucidin drm. crm. a Fucidin drm. ung.

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělků léčivých přípravků Fucidin drm. crm. a Fucidin drm. ung.  


Únor 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Kontrola lékáren v roce 2014

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly lékáren.  


Seminář 3 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na poskytovatele zdravotních služeb)  


Seminář 2 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na hospodářské subjekty)  


FI březen 2015

Farmakoterapeutické informace 3/2015