ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 39


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.1.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 06/2015 - 11/2015).  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Gilenya (fingolimod) – nová doporučení k bezpečnější léčbě

Nová doporučení k minimalizaci rizik spojených se vzácnou mozkovou infekcí PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie) a se specifickým nádorovým onemocněním kůže u pacientů užívajících léčivý přípravek Gilenya  


Seznam IPLP k 1.1.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ophthalmo-Septonex oph. gtt. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Otevřená data


UST-38

Neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti - posuzování reklamního charakteru  


UST-38

Neintervenční poregistrační studie, které nejsou bezpečnosti - posuzování reklamního charakteru  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Bioparox nas.+ orm. spr. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Genotropin

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Genotropin, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Pfizer spol. s r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  PRAMIPEXOL STADA 0,18 mg TABLETY,POR TBL NOB 30x0,18mg  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o odcizení léčivého přípravku Reyataz 300 mg

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Reyataz 300 mg por. cps. dur. 30x 300mg  


Věstník SÚKL 12/2015

Věstník SÚKL 12/2015 zveřejněn 21. 12. 2015  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Herceptin 150 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu 30 balení léčivého přípravku Herceptin 150 mg, ivn. inf. plv. sol., 1x150 mg, podezřelých z padělání.  


Informace k předběžnému opatření soudu – elektronické recepty

SÚKL informuje o předběžném opatření Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2015, v důsledku něhož nelze používat Centrální úložiště elektronických receptů.  


Aktualizace informací o přípravku u inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statiny)

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny) v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaném ve dnech 19. - 21. října 2015.  


Návrh Seznamu k 20.12.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informace SÚKL o funkčnosti Centrálního úložiště elektronických receptů

SÚKL informuje o funkčnosti Centrálního úložiště elektronických receptů  


Stanovisko SÚKL ze dne 16. 12. 2015 k předběžnému opatření Městského soudu v Praze

SÚKL informuje o svém stanovisku k předběžnému opatření Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2015.  


Prezentace k semináři 13 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 13 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro distributory a dovozce s termínem konání 17. 12. 2015.  


Prezentace k semináři 12 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 12 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro výrobce s termínem konání 17. 12. 2015.  


Prezentace k semináři 11 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 11 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Ohlašovací povinnost dle nového zákona o zdravotnických prostředcích s termínem konání 14. 12. 2015.    


Long 4 Lashes

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Long 4 Lashes, který na trh v České republice uvádí společnost Ceumed, s.r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.12.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivých přípravků Heminevrin 300mg por. cps. mol. až z úrovně pacientů  


2014


Sdělení SÚKL ze dne 10.12.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku FLUDARABIN EBEWE 25 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INJ NEBO INF ROZTOKU, inv. inj.+inf. cnc. sol. 1x2ml až z úrovně zdravotnických zařízení  


Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku CANDIBENE 1% spray, drm.spr.sol.1x40ml 10mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení  


Zápis ze schůzky s Asociací pěstitelů léčebného konopí

Zápis z jednání s Asociací pěstitelů léčebného konopí ze dne 26. 11. 2015  


Sdělení SÚKL ze dne 8.12.2015 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivých přípravků Staloral orm. sol. slg., Staloral 300 orm. sol. slg., Phostal inj. sus., Alyostal Prick idr. ptc. sol., Oralair 100 IR & 300 IR orm. tbl. slg. a Oralair 300 IR orm. tbl. slg. až z úrovně pacientů  


Listopad 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Seminář 13 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro distributory a dovozce  


Seminář 12 - Sekce zdravotnických prostředků pro výrobce

Téma: Notifikace zdravotnických prostředků pro výrobce  


Seminář 11 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Ohlašovací povinnost dle nového zákona o zdravotnických prostředcích (určeno zejména pro výrobce individuálně zhotovených zdravotnických prostředků a osoby provádějící servis)  


Sdělení SÚKL ze dne 4.12.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Iberogast por. gtt. sol. 1x 20ml až z úrovně zdravotnických zařízení  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Postinor-2

SÚKL obdržel od Ministerstva zdravotnictví ČR informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Postinor-2, por. tbl. nob. 2x 0,75 mg.  


Informace o odcizení léčivých přípravků Revlimid, Thalidomide Celgene, Imnovid, Evoltra, Rilutek a Taxotere - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Revlimid 25 mg, Revlimid 15 mg, Revlimid 10 mg, Thalidomide Celgene 50 mg a Imnovid 4 mg.  


FI prosinec 2015

Farmakoterapeutické informace 12/2015  


Informační dopis - Zelboraf

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Zelboraf, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Roche Registration Limited.  


Informační dopis - Depakine sirup

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Depakine POR SIR 1x150ml , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností sanofi-aventis, s.r.o .