Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 36


Avízo SÚKL 30. 11. 2015: Stahování přípravků POLYGYNAX a CURACNÉ až z úrovně pacientů

SÚKL upozorňuje na stahování přípravků POLYGYNAX VAG CPS MOL 6 II a CURACNÉ 20 MG POR CPS MOL 30X20 MG a CURACNÉ 40 MG POR CPS MOL 30X40 MG až z úrovně pacientů.  


Upozornění na sankci za nesplnění povinnosti řádného hlášení přerušení nebo ukončení uvádění na trh

SÚKL upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci na povinnost uvádění důvodů přerušení či ukončení uvádění léčivého přípravku na trh v ČR a na sankce za neplnění této povinnosti.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 05/2015 - 10/2015).  


Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku POLYGYNAX, vag.cps.mol 6 II až z úrovně pacientů.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku CURACNÉ 20 mg měkká tobolka, por.cps.mol.30x20mg,CURACNÉ 40mg, por.cps.mol.30x40mg až z úrovně pacientů.  


Depakine sirup – upozornění na chybné uvedení síly v názvu přípravku

SÚKL informuje o tiskové chybě v názvu přípravku Depakine POR SIR 1x150 ml (SÚKL kód 76378, číslo šarže 505, expirace 08/2018).  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Sdělení SÚKL ze dne 26.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Morphin Biotika 1%, inj. sol., 10x1ml/10mg a Morphin Biotika 1%, inj. sol., 10x2ml/20mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Tecfidera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Tecfidera, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Biogen Idec Ltd.  


Věstník SÚKL 11/2015

Věstník SÚKL 11/2015 zveřejněn 25. 11. 2015  


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Aescin-Teva, por. tbl. ent. 30x20mg a Aescin-Teva, por. tbl. ent. 90x20mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku CURACNÉ 10 mg měkká tobolka, por.cps.mol.30x10mg,CURACNÉ 20 mg měkká tobolka, por.cps.mol.30x20mg,CURACNÉ 40mg, por.cps.mol.30x40mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.11.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku POLYGYNAX, vag.cps.mol 6 II až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravku PENBENE 1 000 000, POR TBL FLM až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.11.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:  


Evropský antibiotický den a vývoj dodávek antibiotik na český trh

U příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu, informuje SÚKL o vývoji dodávek antibiotik na český trh.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.11.2015 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku THYMOMEL, POR SIR 1x250ml a THYMOMEL, POR SIR 1x100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Nitroděložní kontraceptiva

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se nitroděložních kontraceptiv, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi Bayer s.r.o. a Gedeon Richter Marketing Č R, s.r.o.  


Avízo SÚKL ze dne 11. 11. 2015: Stahování očních kapek ACIDI BORICI AQUA OPTHALMICA CUM T. až z úrovně pacientů

SÚKL informuje o stahování očních kapek ACIDI BORICI AQUA OPTHALMICA CUM T. velikosti balení 20 g a 50 g až z úrovně pacientů, a to z důvodu závady v jakosti.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže hromadně připravovaného léčivého přípravku ACIDI BORICI AQUA OPHTHALMICA CUM T.,velikost balení 20g a 50g, až z úrovně pacientů.  


Informační dopis - Mykofenolát

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků obsahujících mykofenolát, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi Roche s.r.o., Sandoz s.r.o., Novartis s.r.o, Medis International a.s., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a Teva B.V., Haarlem.  


Sdělení SÚKL ze dne 10.11.2015

SÚKL informuje o uvolnění k distribuci, výdeji a léčebnému použití léčivého přípravku Donepezil Mylan 10 mg, tbl.por.dis. 28x10 mg.  


Oznámení o termínu nasazení ERP a RLPO

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 221/2013 Sb. upozorňuje SÚKL na nové informace k nasazení rozhraní ERP a RLPO.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 3. čtvrtletí 2015.  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice v 3. čtvrtletí roku 2015


HPV vakcíny – přehodnocení bezpečnosti nezjistilo zvýšené riziko

Hlášené případy potíží v rámci syndromů CRPS a POTS po očkování HPV vakcínou se neliší od toho, co se vyskytuje v běžné populaci.  


Říjen 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Informační dopis - Primene 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Primene 10%, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Baxter Czech spol. s r. o.  


Sdělení SÚKL ze dne 4.11.2015

SÚKL informuje o uvolnění k distribuci, výdeji a léčebnému použití léčivého přípravku Donepezil Mylan 10 mg, tbl.por.dis. 28x10 mg.  


Prezentace k semináři 10 - Sekce cenové a úhradové regulace

Prezentace k semináři 10 pořádaného sekcí cenové a úhradové regulace na téma: Vybraná témata procesně-právní, vysoce inovativní přípravky, farmakoekonomické analýzy s termínem konání dne 5. 11. 2015  


Informace o odcizení léčivých přípravků - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Afluria a Privigen.  


Vracení přeplatků za žádosti o klinická hodnocení

Oddělení klinického hodnocení Státního ústavu pro kontrolu léčiv informuje o postupu k vracení přeplatků za žádosti o ohlášení / povolení klinického hodnocení.  


Informace o možných výpadcích systémů CÚ a RLPO

SÚKL informuje o možných výpadcích Centrálního úložiště (CÚ) a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO).  


Stanovisko k přípravkům určeným pro bělení zubů

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává stanovisko k přípravkům určeným pro bělení zubů.