ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 27


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2015 - 09/2015).  


FI listopad 2015

Farmakoterapeutické informace 11/2015  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    


Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků DIROTON PLUS H 10 MG/12,5 MG TABLETY, por. tbl. nob 30 a DIROTON PLUS H 20 MG/12,5 MG TABLETY, por. tbl. nob 30  až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 10/2015

Věstník SÚKL 10/2015 zveřejněn 26. 10. 2015  


Sdělení SÚKL ze dne 23.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku SPECIES UROLOGICAE PLANTA , por.spc., 1x100 g až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Jednání CHMP 21. - 24. září 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 21. - 24. září 2015  


Sdělení SÚKL ze dne 22.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarže léčivého přípravku Bravelle 75 IU, inj. pso. lqf., 10+10x1ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ephedrine HCl Sterop 50 mg

SÚKL obdržel od belgické regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Ephedrine HCl Sterop, 50 mg.    


Návrh Seznamu k 20.10.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Sdělení SÚKL ze dne 16.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Fucidin, drm.crm. 1x15 gm 2% až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sprycel 100 mg

SÚKL obdržel od zástupce společnosti Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie, držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Sprycel 100mg, por. tbl. flm., 30X100mg, informaci o výskytu padělků tohoto léčivého přípravku.  


Informační dopis - Xalkori

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Xalkori, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Pfizer Limited.    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 8. 2015

Poskytnutí informací: Kdo lékaři obecně proplácí účast na klinické studii? Bylo tomu jinak v případě MUDr. xxxxx, jestliže byl do klinické studie zapojen zprostředkovaně přes jinou lékařku? Pan xxxxx žádá o poskytnutí kopie oftalmologických dotazníků, které MUDr. xxxxx dodal pro studii WN 25308/305 nebo pro jiné studie, které se týkají pana xxxxx. Pokud není možné poskytnutí této informace, žádá pan xxxxx o poskytnutí dat vyšetření podle všech oftalmologických dotazníků vyplnění v letech 2012 -2014 tímto lékařem. Žádá o bližší specifikaci, která etická komise se podílela na posuzování jím označené klinické studie.    


Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 8. 2015

Poskytnutí všech pravomocných správních rozhodnutí vydaných SÚKL v období od 1.1.2015 do 1.8.2015 ve věcech vztahujících se k zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  


Informace k novým verzím rozhraní ERP a RLPO - technická dokumentace

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 221/2013 Sb. upozorňuje SÚKL na nové informace k verzím rozhraní ERP a RLPO.  


VYR-30 verze 3

Vydávání certifikátů pro léčivé přípravky  


Upozornění k výskytu padělku léčivého přípravku HUMIRA 40mg, č.š. 50062XD09

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr. inj. sol., 2x 0.8ml I.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.10.2015

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Humira 40 mg, sdr.inj.sol., 2x0.8 ml I.  


Upozornění na dopady rozsudku Evropského soudního dvora

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje upozornění k problematice rozsudku Evropského soudního dvora.    


VYR-32 Doplněk 15 verze 1

  Kvalifikace a validace  


Seminář 10 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Vybraná témata procesně-právní, vysoce inovativní přípravky, farmakoekonomické analýzy  


Září 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  


Povinnost úhrady ročních udržovacích plateb

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o povinnosti uhrazení náhrad výdajů za úkony SÚKL spojené s trváním registrace léčivých přípravků formou ročních udržovacích plateb.  


Zápis ze schůzky se zástupci ČAFF ze dne 2. 7. 2015

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF ze dne 2. 7. 2015  


FI říjen 2015

Farmakoterapeutické informace 10/2015  


Informace k novým verzím rozhraní ERP a RLPO

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 221/2013 Sb. upozorňuje SÚKL na nová verze rozhraní ERP a RLPO.