ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 29


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2014

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2013 - 01/2014).  


Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení jedné šarže léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva, drm. ung. 30 g z úrovně pacientů a dalších tří šarží uvedeného léčivého přípravku z preventivních důvodů z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Artizia 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety, por. tbl. obd. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Stroncium-ranelát (Protelos) – registrace zůstává platná s dalším omezením používání

Výbor CHMP doporučuje, aby přípravky Protelos/Osseor byly i nadále dostupné, avšak s dalším omezením používání.  


Kontrola u poskytovatelů zdravotní péče v roce 2013

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.    


FI únor 2014

Farmakoterapeutické informace 2/2014  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2013

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  


Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2013

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Secatoxin Forte

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Secatoxin Forte, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Teva Pharmaceuticals CR.  


2014

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.2.2014

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Vreya, por. tbl. flm.  


2013


Návrh Seznamu k 20.2.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2014. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Kombinovaná hormonální kontraceptiva a riziko žilních tromboembolií

Evropská komise potvrdila závěry EMA o riziku žilních tromboembolií ve vztahu k užívání hormonální antikoncepce.  


Věstník SÚKL 2/2014

Věstník SÚKL 2/2014 zveřejněn 18. 2. 2014  


Sdělení SÚKL ze dne 17.2.2014 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Chlorid sodný 0,9% Baxter, inf. sol. III, 20x500ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Muscoril

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Muscoril, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis, s.r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.2.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků NiQuitin Mini 1,5 mg, orm. pas. cmp. a NiQuitin Mini 4 mg, orm. pas. cmp.  z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - PERIOLIMEL N4E/OLIMEL N5E (N7E; N9E; N9)

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se snížení maximální hodinové rychlosti infuze u dětí ve věku 2-11 let u přípravků PERIOLIMEL N4E/OLIMEL N5E ( N7E; N9E; N9 ), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (BAXTER  CZECH s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.   


Biologické léky a biosimilars z pohledu farmakovigilance

Oddělení farmakovigilance připomíná důležité informace o hlášení podezření na nežádoucí účinek u biologických léčivých přípravků.  


Kontakty na Tiskové a informační oddělení


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2014

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 10. 2. 2014  


Rok 2014

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  


Leden 2014

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Informační dopis - Temozolomide Sandoz

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Temozolomide Sandoz, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sandoz.  


Informační dopis - Capecitabine Accord

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Capecitabine Accord, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Accord Healthcare.  


Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: levetiracetam – riziko hyponatrémie a SIADH

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících levetiracetam k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky.