ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 34


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.1.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 06/2014 - 11/2014).  


Jednání CHMP 15. - 18. prosince 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 15. - 18. prosince 2014  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Informační dopis - INOmax

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se závady v jakosti léčivého přípravku INOmax, který bude zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Linde Healthcare AB.  


Seznam IPLP k 1.1.2015

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Contractubex, drm. gel. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 12/2014

Věstník SÚKL 12/2014 zveřejněn 22. 12. 2014  


Sdělení SÚKL ze dne 19.12.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Ebixa 5 mg/dávka, por. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 19.12.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15. 12. 2014. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    


Informační dopis - valproát

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků obsahujících valproát, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi sanofi - aventis, s.r.o.; Sandoz GmbH; Orion Corporation; G. L. Pharma GmbH Rakousko; Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a Desitin Arzneimittel GmbH.  


Informační dopis - Rapiscan

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Rapiscan, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd.  


Informativní přehled změn úhrad LP a PZLÚ


Sdělení SÚKL ze dne 17.12.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivého přípravku Almiral, inj. sol. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Reálné využití léčiv

Výsledky růzkumu SÚKL "Reálné využití léčiv", jehož účelem bylo zjistit, jak a s jakými finančními dopady jsou léky skutečně využívány.  


Informační dopis - Solu-Medrol

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Solu - Medrol, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Pfizer s.r.o.  


Informační dopis - Cellcept

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Cellcept, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Roche s.r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 12. 12. 2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Docetaxel Accord 20mg/1ml, inf. cnc. sol., Docetaxel Accord 80mg/4ml, inf. cnc. sol. a Docetaxel Accord 160mg/8ml, inf. cnc. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Testosteron – zvýšené kardiovaskulární riziko není potvrzeno

CMD(h) potvrdila doporučení výboru PRAC ohledně podezření na kardiovaskulární rizika.  


Informace o změně přístupu SÚKL k validaci změn typu II

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o změně přístupu SÚKL k validaci změn registrace typu II.   


Sdělení SÚKL ze dne 11.12.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivých přípravků Flector EP Rapid 50 mg, por. gra. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Informační dopis - PERIOLIMEL N4E/OLIMEL N5E; N7E; N9E; N9

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku PeriOlimel N4E / Olimel N5E; N7E; N9E; N9 , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností BAXTER CZECH s.r.o.  


Informace o významných změnách registrace


Informační dopis - Procoralan

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Procoralan, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Servier s.r.o.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg, por. tbl. flm.  


Sdělení SÚKL ze dne 5.12.2014

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Viatromb Forte Spray Gel, drm gel až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Listopad 2014

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Informace o výskytu balení léčivých přípravků Mabthera 100 mg a Mabthera 500 mg podezřelých z padělání

SÚKL obdržel hlášení o výskytu balení léčivých přípravků Mabthera 100 mg, inf. cnc. sol. a Mabthera 500 mg, inf. cnc. sol. podezřelých z padělání.  


Nelegální léčivý přípravek - SuperJuice 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku SuperJuice 3, který na trh v České republice uvádí Tomáš Kudweis.  


Nelegální léčivý přípravek - Miox 1

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Miox 1, který na trh v České republice uvádí společnost OMEGA PHARMA.  


Nelegální léčivý přípravek - Hemodin

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Hemodin, který na trh v České republice uvádí společnost VALOSUN a.s.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.12.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Almiral, inj. sol. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Informační dopis - Eligard

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Eligard, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Astellas Pharma Europe Ltd.  


Informační dopis - Tecfidera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Tecfidera, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Biogen Idec s.r.o.      


FI prosinec 2014

Farmakoterapeutické informace 12/2014