ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 39


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2014

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 05/2014 - 10/2014).  


Sdělení SÚKL ze dne 28.11.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Almiral 50, por. tbl. ent. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Sdělení SÚKL ze dne 27.11.2014 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Gracial, por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 27.11.2014 (2)

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Infanrix Hexa, inj. plv. sus. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Sdělení SÚKL ze dne 26.11.2014 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Antistax 360 mg potahované tablety, por. tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Ivabradin (Procoralan) – nová opatření ke snížení rizika srdečních potíží

Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala nová doporučení ke snížení kardiovaskulárního rizika, včetně infarktu myokardu, bradykardie a fibrilace síní.  


Jednání CHMP 17. - 20. listopadu 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 17. - 20. listopadu 2014  


Věstník SÚKL 11/2014

Věstník SÚKL 11/2014 zveřejněn 24. 11. 2014  


REG-93

  Následná žádost o stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku  


REG-92

    Žádost o vydání stanoviska k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku  


Informační dopis - Stelara

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Stelara, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Janssen-Cilag s.r.o.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2014

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 20. 11. 2014  


Sdělení SÚKL ze dne 20.11.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Advantan mléko, drm. eml. 1x20g/20mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.11.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2014. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 3. čtvrtletí 2014.  


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí roku 2014


Ponatinib (Iclusig) - opatření ke snížení rizika blokády cév

Farmakovigilanční výbor PRAC doporučil zesílit varování týkající se rizika krevních sraženin a blokády tepen.  


Informace o nelegální distribuci léčivých přípravků ve Španělsku - aktualizace

Španělská regulační autorita (AEMPS) informovala o nelegální distribuci léčivých přípravků ve Španělsku.  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 19.11.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Sdělení SÚKL ze dne 14.11.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Trimetazidin Mylan 35mg, por. tbl. pro. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Informace pro zdravotnické pracovníky - Augmentin 600 mg a Augmentin 1,2 g

Informace držitele rozhodnutí o registraci pro zdravotnické pracovníky týkající se léčivých přípravků Augmentin 600 mg, inf.+inj. plv. sol. a Augmentin 1,2 g, inf.+inj. plv. sol.  


Testosteron – Výbor PRAC nepotvrdil zvýšené riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků

Farmakovigilanční výbor PRAC nepotvrdil obavy ze závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní cévy, včetně infarktu myokardu.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Symbicort Turbohaler 320/9, inh. plv.

SÚKL obdržel od regulační autority Spojeného království hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Symbicort Turbohaler 320/9, inh. plv. 1x60 dávek.  


UST-23 verze 3

Poskytování reklamních vzorků humánních léčivých přípravků.  


Říjen 2014

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2014 (5)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Volulyte 6%, inf. sol. až z úrovně distributorů.  


Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2014 (4)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Voluven, inf. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Voluven 10 %, inf. sol. 10x500ml až z úrovně distributorů.  


Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Tetraspan 6%, inf. sol. a Tetraspan 10%, inf. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 5.11.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Secatoxin forte, por. gtt. sol. 1x25ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Jednání CHMP 20. - 23. října 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. října 2014  


Jednání CHMP 22. - 25. září 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 22. - 25. září 2014  


Jednání CHMP 21. - 24. července 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 21. - 24. července 2014  


Jednání CHMP 23. - 26. června 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 23. - 26. června 2014  


Jednání CHMP 19. - 22. května 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. května 2014  


Jednání CHMP 22. - 25. dubna 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 22. - 25. dubna 2014  


Jednání CHMP 17. - 20. března 2014

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 17. - 20. března 2014