ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 43


Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dovážených léčivých přípravků Mercilon, por. tbl. nob., reg.č. 17/875/92-C/PI/001/11 a Marvelon, por. tbl. nob. reg. č. 17/126/91-C/PI/001/11 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.10.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 03/2013 - 08/2013).  


Seznam IPLP k 1.10.2013

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Prezentace ze semináře č. 9 - Sekce registrací

Prezentace ze semináře č. 9 - Klinické hodnocení léčiv - regulace v ČR, požadavky GCP, úloha SÚKL, který se konal dne 17. 9. 2013.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2013

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 26. 9. 2013.  


Sdělení SÚKL ze dne 20.9.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Solmucol, por. plv. sir., 180ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Návrh Seznamu k 20.9.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Věstník SÚKL 9/2013

Věstník SÚKL 9/2013 zveřejněn 19. 9. 2013.  


Numeta G13%E – pozastavení registrace/Numeta G16%E - opatření ke snížení rizika hypermagnezémie

Evropská léková agentura doporučila dočasně pozastavit registraci přípravku Numeta G13%E a zvýšit opatření pro bezpečnější používání přípravku Numeta G16%E.  


SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) – omezení indikací v léčbě tokolýzy

Evropská léková agentura  doporučuje omezení v používání injekčních forem SABA a ukončení používání ve formě tablet a čípků.  


Upozornění na přesun části SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přesunu části zaměstnanců sekce cenové a úhradové regulace a sekce zdravotnických prostředků z důvodu rekonstrukce.        


Sdělení SÚKL ze dne 16. 9. 2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.9.2013 - aktualizace

Uvolnění léčivého přípravku Gensi 40 mg, por. tbl. flm. 28x40mg k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.9.2013 - oprava

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 02/2013 - 07/2013).  


Informační dopis - Vyndaqel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vyndaqel, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Pfizer, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - Zarzio, Tevagrastim

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Zarzio a Tevagrastim , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o. a Teva Pharmaceuticals CR zdravotnickým pracovníkům.  


Změna frekvence a/nebo data předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) pro humánní léčivé přípravky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o případech, kdy je třeba předkládat žádost o změnu frekvence a/nebo data předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) pro humánní léčivé přípravky.  


Změna frekvence a/nebo data předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) pro humánní léčivé přípravky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o případech, kdy je třeba předkládat žádost o změnu frekvence a/nebo data předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) pro humánní léčivé přípravky.  


Upozornění SÚKL - Pendepon Compositum

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na neshodnost v ČR registrovaného léčivého přípravku PENDEPON COMPOSITUM a na Slovensku registrovaného přípravku téhož názvu.  


Informační dopis - Neulasta, Neupogen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Neulasta a Neupogen, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Amgen Europe B.V. zdravotnickým pracovníkům.  


Informační dopis - Xarelto, Eliquis, Pradaxa

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku  Xarelto, Eliquis a Pradaxa, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG, Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG a Boehringer Ingelheim International GmbH zdravotnickým pracovníkům.  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

2. čtvrtletí 2013 - Léčivé přípravky pro léčbu poruch tukového metabolismu – dodávky v letech 2002–2012 (fibráty, ezetimib, statiny)  


Srpen 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Sdělení SÚKL ze dne 6. 9. 2013 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Yadine, por. tbl. flm., 3x21 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 6.9.2013

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Portora 35mg tablety s prodlouženým uvolňováním, pro. tbl. pro., 90x35mg II.  


Sdělení SÚKL ze dne 5.9.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku Solvolan, por. sir., 1x100ml/300mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


KURTPLAST Capsicum Rheumatism Plaster

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku KURTPLAST Capsicum Rheumatism Plaster, který na trh v České republice uvádí společnost MARCUS VS s.r.o.  


Sdělení SÚKL ze dne 5. 9. 2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Evra, drm. emp. tdr., 9 náplastí z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 3.9.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Solvolan, por. sir. 1x100ml/300mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


FI září 2013

Farmakoterapeutické informace 9/2013  


Co všechno je nutné sdělit/předložit Ústavu při ohlášení zahájení studie?

Seznam údajů, které musí žadatel Ústavu sdělit/předožit při ohlášení zahájení studie.  


Novela registrační vyhlášky


7. Jak by měl být homeopatický přípravek označený?


Novela registrační vyhlášky (1. 9. 2013)