ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 123


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10/2012 - 03/2013).  


Prezentace ze semináře č. 1 - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře Změny v legislativě pro správnou distribuční praxi, který se konal 24. 4. 2013.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


Rok 2013

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  


Sdělení SÚKL ze dne 24.4.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Tonocalcin 200 I.U. nosní sprej, spr. nas., 1x3,5ml z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 4/2013

Věstník SÚKL 4/2013 zveřejněn 23. 4. 2013.  


Návrh Seznamu k 20.4.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Sdělení SÚKL ze dne 18.4.2013 (3)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží souběžně dovážených léčivých přípravků Tulip 10 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/107/05-C/PI/001/12) a Tulip 20 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/108/05-C/PI/002/12) z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 18.4.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Cozaar 50mg, Cozaar 100mg, Singulair 5 Junior, Singulair 10, Cosopt, Trusopt, Fosamax 70 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 18.4.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dovážených léčivých přípravků Tulip 10 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/107/05-C/PI/001/12) a Tulip 20 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/108/05-C/PI/002/12) z úrovně zdravotnických zařízení.  


Protelos/Osseor (stroncium-ranelát) - výbor PRAC doporučil omezení používání

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) na dubnovém jednání doporučil omezení používání  léčivých přípravků Protelos/Osseor používaných k léčbě osteoporózy. Při přehodnocení bezpečnosti těchto léčivých přípravků bylo potvrzeno zvýšené riziko rozvoje srdečních onemocnění (vč. infarktu myokardu).  


Sdělení SÚKL ze dne 16.4.2013

SÚKL informuje o stažení šarže léčivého přípravku Coldrex horký nápoj citron, por. plv. sol., 6ks  z úrovně zdravotnických zařízení.  


Tetrazepam - farmakovigilanční výbor doporučuje pozastavit registraci

Farmakovigilanční výbor EMA dospěl k závěru, že přínosy léčby tetrazepamem již nepřevažují její rizika a registrace přípravků obsahujících tetrazepam by měly být pozastaveny v celé EU.  


Informační dopis - MabThera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku MabThera, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Roche Registration Ltd. , zdravotnickým pracovníkům.      


Pacienti


Seznam lékáren zajišťujících zásilkový výdej

Ústav je povinen zveřejnit na internetu seznam osob (lékáren), které nabízejí léčivé přípravky veřejnosti na dálku prostřednictvím zásilkového výdeje a podaly Ústavu oznámení o zahájení této činnosti, včetně adres jejich internetových nabídek.  


Přehledy a databáze


Oznamovací povinnost


Hlášení spojená se zásilkovým výdejem


Upozornění na rizika spojená se zásilkovým výdejem


Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

Společné logo označující osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku.  


Doplňující informace


Pokyn LEK-16 aktuální verze


Legislativní požadavky


Podklady k činnosti zásilkového výdeje


Zásilkový výdej léčivých přípravků

Tato část informuje o podmínkách, požadavcích a povinnostech spojených se zásilkovým výdejem léčivých přípravků dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů .   


Hloubková revize systému úhrad 2012 a 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých bude zahájena hloubková revize systému úhrad.  


Zdroje a využití informací v oblasti léčiv

Průzkum zaměřený na lékaře, lékárníky a veřejnost (dříve "Otázky lékové politiky").  


2013


Reálné využití léčiv


Otázky lékové politiky


2012


Otázky lékové politiky


2011


Postoj lékařů k regulaci reklamy


Postoj lékárníků k regulaci léčiv


Otázky lékové politiky


Jak je takový léčivý přípravek hrazen?


Jak se o takovém přípravku dovím?


Jak lze takový přípravek získat?


Musí být dodrženy ještě jiné požadavky dané právními předpisy?


Použití nikde neregistrovaného léčivého přípravku moderní terapie

Podle § 8 odst. 3 písm. b) 2  


Jak lze použít nikde neregistrovaný léčivý přípravek?


Informační dopis - Incivo

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Incivo, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Janssen-Cilag International N.V. , zdravotnickým pracovníkům.    


Neregistrované léčivé přípravky


Otázky a odpovědi ke zprostředkování léčivých přípravků


Kontakty


Související informace


Podklady pro činnost zprostředkovatele


Zprostředkování léčivých přípravků

Registrace zprostředkovatelů léčivých přípravků na základě žádosti.  


Březen 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Podklady k oblasti klinických hodnocení


Kde lze najít návod na PSUR dle nové legislativy?


Komu má být PSUR předkládán?


Jaká je maximální doba pro předložení PSUR od DLP?


Je nutné předkládání PSUR pro hybridní léčivé přípravky?


V jakém formátu předkládat protokol (na PRAC i na SÚKL)?


Kam, kdy, jak a které PASS hlásit?


Kdy mám předkládat aktualizaci RMP?


V jakém formátu má být RMP předkládán?


PSUR – Periodické zprávy o bezpečnosti


PASS – Poregistrační studie bezpečnosti


RMP – Plány na řízení rizik


GVP – správná farmakovigilanční praxe


2010


Názory občanů na některé otázky lékové politiky


Průzkum srozumitelnosti příbalových letáků


Požadavky legislativy - farmakovigilance

Dne 2.4.2013 nabyla účinnosti novela zákona o léčivech a dne 1.9.2013 nabyla účinnosti novela registrační vyhlášky . Do novely registrační vyhlášky byl vložen nový odstavec §17a, kterým se řídí všechny studie bezpečnosti (prováděné podle §93j zákona o léčivech).  Představujeme nejvýznamnější změny v oblasti farmakovigilance, registrace a klinických hodnocení formou otázek a odpovědí.  


Postoj lékařů a lékárníků k regulaci léčiv


2008


Co jsou změny typu IB označované jako „unforeseen“?


2006


Jak se mění předkládaná dokumentace k žádosti o novou registraci?


Změny registrace - změnové nařízení (4. 8. 2013)


Obecné otázky - novela zákona o léčivech (2. 4. 2013)


Požadavky nové legislativy - registrace

SÚKL informuje žadatele o registraci a držitele rozhodnutí o registraci o novelách právních předpisů, které se týkají registrace léčivých přípravků.    


Ketoprofen k místní aplikaci - omezení rizika fotosenzitivních reakcí

Státní ústav pro kontrolu léčiv připomíná, jako každoročně na začátku jarní slunečné sezóny, správné používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu k zevní léčbě.   


Sdělení SÚKL ze dne 3.4.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Aluminii acetotartratis cremor HBF, drm.crm. 1x100gm z úrovně zdravotnických zařízení.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31.3.2013  


FI duben 2013

Farmakoterapeutické informace 4/2013  


Informační dopis - Fastum Gel, Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Fastum gel , Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10% zdravotnickým pracovníkům.