ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 41


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve 4. čtvrtletí 2012).  


Správní řízení o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání léčivého přípravku

Obecné informace a požadavky k možnosti zahájení správního řízení o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání léčivého přípravku v souladu s § 13 odst. 2 písm. m) a § 23 odst. 2 písm. b) zákona o léčivech v platném znění.  


Stahování léčivých přípravků

Obecné postupy při stahování léčivých přípravků a možnosti poskytování  informací o závadách v jakosti léčiv a dalších opatřeních  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném omezení dodávek očních kapek s obsahem kortikoidů.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  


2012

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  


VYR-40

Informace o novém formátu povolení k výrobě a certifikátu správné výrobní praxe  


Informační dopis - Neurobloc

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Neurobloc, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Eisai Ltd., zdravotnickým pracovníkům.    


Informační dopis - Prolia

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Prolia, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Amgen Europe B.V. , zdravotnickým pracovníkům.  


Portal pro externí identity


Kontrola distribuce v roce 2012

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  


Zdravotnické prostředky

Činnosti, které vyplývají z legislativy vztahující se k bezpečnosti zdravotnických prostředků (ZP), které jsou na trhu v České republice. Dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, monitoruje průběh šetření nežádoucích příhod ZP prováděných výrobci, případně provádí vlastní šetření nežádoucích příhod ZP, monitoruje účinné provádění nápravných opatření stanovených výrobcem. Vydává stanovisko k písemnému oznámení zadavatele o záměru provést klinickou zkoušku a kontroluje provádění klinických zkoušek ZP. Kontroluje ZP u poskytovatelů zdravotní péče, při kterých se zaměřuje zejména na vedení a uchovávaní evidence a dokumentace ZP, např. na záznamy o provádění údržeb a oprav, záznamy o instruktážích, periodických kontrolách a nežádoucích příhodách.  


Konopí k léčebným účelům


2013

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  


Návrh Seznamu k 20.2.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     


Sdělení SÚKL ze dne 19.2.2013

Uvolnění šarže léčivého přípravku ATORVASTATIN MYLAN 20 mg, por. tbl. flm., 30x20mg do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Dospelin por tbl flm

SÚKL informuje o přebalení léčivého přípravku Dospelin 10 mg, por. tbl. flm., 28x10 mg,  z cizojazyčných obalů do obalů s českými texty a jeho uvedení do distribuce v České republice.  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2012

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  


Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2012

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  


Upozornění SÚKL – reklama na léčivé přípravky s obsahem botulotoxinu

SÚKL upozorňuje zdravotnická a kosmetická zařízení na časté a opakující se porušování zákona o regulaci reklamy týkající se léčivých přípravků s obsahem botulotoxinu.  


Upozornění SÚKL – reklama na léčivé přípravky s obsahem botulotoxinu

SÚKL upozorňuje zdravotnická a kosmetická zařízení na časté a opakující se porušování zákona o regulaci reklamy týkající se léčivých přípravků s obsahem botulotoxinu.  


Informační dopis - Mydocalm

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Mydocalm, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Gedeon Richter Plc., zdravotnickým pracovníkům.  


Výzva k aktualizaci textů u léků obsahujících donepezil

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících donepezil k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.2.2013 (3)

SÚKL informuje o stažení několika šarží léčivého přípravku Condrosulf z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.2.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Inegy 10mg/20mg tablety, por.tbl.nob, 28tbl z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.2.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Inegy 10mg/10mg tablety, por.tbl.nob, 28tbl z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 2/2013

Věstník SÚKL 2/2013 zveřejněn 12. 2. 2013.  


POZOR! Seminář 1 - Sekce dozoru - seminář správné distribuční praxe - změna termínu konání

SÚKL informuje o odložení termínu Semináře 01/2013 "Správná distribuční praxe - změny v legislativě".  


Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2012

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce  


Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách


Kontrola lékáren v roce 2012

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  


Přehled změn v registracích léčivých přípravků


Hodnocení počtu registračních činností


Leden 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Oprava seznamu IPLP k 7.2.2013

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


Informační dopis - Relpax

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Relpax, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Pfizer s.r.o.,  zdravotnickým pracovníkům.   


Rok 2013


Sdělení SÚKL ze dne 4.2.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Lamisil dermgel, drm. gel 1x15g z úrovně zdravotnických zařízení.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31.1.2013.  


FI únor 2013

Farmakoterapeutické informace 2/2013  


Sdělení SÚKL ze dne 1.2.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Desloratadine Ratiopharm 5mg, por.tbl.flm., z úrovně zdravotnických zařízení.