ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 48


SSRI a zvýšené riziko mužské infertility

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro léčivé přípravky obsahující paroxetin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram, fluoxetin a sertralin.  


Související informace

Informace o sběru dat, uváděných finančních nákladech a definovaných denních dávkách.  


Rok 2012


Rok 2011


Dodávky léčiv - základní informace

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje souhrnné informace vyplývající z hlášení distributorů a provozovatelů lékáren. Případné dotazy a připomínky je možné zasílat prostřednictvím elektronické pošty na adresu:  oda@sukl.cz  


Rok 2012


Rok 2011


Dodávky léčiv - se zaměřením na vybranou skupinu léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv se každé čtvrtletí zaměřuje na hodnocení dodávek v konkrétní skupině léčivých přípravků.   


Rok 2012


Rok 2011


Dodávky léčiv - se zaměřením na léčivé látky

Souhrnné informace o cenách a množství distribuovaných a vydaných léčivých přípravků s rozlišením podle léčivých látek, která je v nich obsažena.    


Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.6.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      


Informace o dodávkách v ČR v letech 2001 - 2010


Sdělení SÚKL ze dne 29.5.2012 (2)

Pozastavení distribuce a výdeje léčivých přípravků Anapen, inj. roztok 300 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka) a Anapen Junior inj. roztok 150 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka).  


2012

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  


2011

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  


Dodávky léčiv - se zaměřením na léčivé přípravky

Souhrnné informace o množství distribuovaných léčivých přípravků dle kódu SÚKL dle hlášení distributorů.    


Pradaxa (dabigatran) - aktualizace informací o riziku krvácení

Evropská léková agentura uzavřela přehodnocení rizika krvácivých komplikací u pacientů léčených přípravkem Pradaxa. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) toto přehodnocení uzavřel se závěrem, že poslední dostupné údaje jsou v souladu se známým rizikem krvácení a bezpečnostní profil Pradaxy zůstává nezměněný. Na základě přehodnocení dostupných údajů Výbor CHMP doporučil doplnění a upřesnění informací doprovázejících léčivý přípravek Pradaxa.  


Sdělení SÚKL ze dne 29.5.2012

Uvolnění léčivého přípravku Aurorix 150mg, por. tbl. flm., 30 tbl. do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  


2012


Sankce uložené podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  


Rok 2011

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2011.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2008

Vyšlo nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv.  


Informační zpravodaj nežádoucí účinky léčiv 1/2008

Vyšlo nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv.  


Zpravodaj o nežádoucích účincích léčiv - přehled článků

Přehledný abecedně řazený seznam článků obsažených ve všech vydaných publikacích Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – NASIVIN 0,01%

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení tří šarží léčivého přípravku NASIVIN 0,01% s chybně uvedeným EAN kódem a neshodami mezi jednotlivými verzemi v rámci dvojjazyčné (česko-slovenské) příbalové informace.  


Ukončení změn MRP typu I a II bez rozhodnutí o změně registrace

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci  


Sdělení SÚKL ze dne 21.5.2012

SÚKL informuje o stažení souběžně dováženého léčivého přípravku Tulip 20 mg potahované tablety z  úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.5.2012 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Cefotaxime Lek 1g, prášek pro přípravu injekčního roztoku, inj. plv. sol. 1x1gm z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 21.5.2012 (3)

Uvolnění léčivého přípravku Trund, por. tbl. flm. do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.   


Návrh Seznamu k 20.5.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  


Věstník SÚKL 05/2012

Věstník SÚKL 05/2012 zveřejněn 18. 5. 2012  


Kontakt


Informace pro žadatele o uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku do oběhu

Informace pro žadatele o požadavcích na umožnění uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku do oběhu v České republice.    


Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2012

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Azalia 75 mikrogramů potahované tablety z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 14.5.2012

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku Trund, por. tbl. flm.  


Informační dopis - Protopic

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Protopic (takrolimus), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Astellas Pharma s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Cizojazyčné šarže


Riziko prodloužení intervalu QT u pacientů užívajících escitalopram - oprava textů

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci na opravu textů upozorňujících na riziko prodloužení QT intervalu u léčivých přípravků obsahujících escitalopram.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.5.2012

SÚKL informuje o stažení závadných balení léčivého přípravku Flixotide 125 inhaler N, inh. sus. pss., 60x125rg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Benlysta

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Benlysta (belimumab), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Glaxo Group s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


FI květen 2012

Farmakoterapeutické informace 5/2012  


Duben 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 30.4.2012  


Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2012

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku Zenaro 5 mg, por. tbl. flm.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2012).  


Náměstek ministra Petr Nosek uvedl do funkce nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Náměstek pro zdravotní pojištění Petr Nosek dnešním dnem uvedl do funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv MUDr. Pavla Březovského, který byl vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Výběrová komise doporučila z devíti kandidátů ministrovi Leošovi Hegerovi zmiňovaného kandidáta.