Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 37


Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Gilenya (fingolimod), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex zdravotnickým pracovníkům.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.5.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      


Výzva k aktualizaci textů u léčivých přípravků obsahující inhibitory protonové pumpy

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících inhibitory protonové pumpy (esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol) k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  


Věstník SÚKL 04/2012

Věstník SÚKL 04/2012 zveřejněn 26. 4. 2012  


Sdělení SÚKL ze dne 26.4.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Oltar 6 mg, por. tbl. nob., 30x6mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam IPLP k 1.5.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  


EMA doporučila nová opatření týkající se léčby přípravkem Gilenya

Evropská léková agentura (EMA) uzavřela přehodnocení kardiovaskulární bezpečnosti léčivého přípravku Gilenya (fingolimod) s tím, že poměr přínosů a rizik zůstává nadále pozitivní, pokud budou dodržována nově doporučená opatření.  


Prezentace ze seminářů č. 4 a 5

Prezentace ze seminářů GCP pro členy místních etických komisí konaných ve dvou termínech 22. 3. 2012 a 3. 4. 2012.  


Výzva k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující buserelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin a triptorelin

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících analoga/agonisty gonadotropin-releasing hormonů (GnRH) k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  


Sdělení SÚKL ze dne 20. 4. 2012

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku Menveo, inj. psl. sol. 1+1isp.  


Návrh Seznamu k 20.4.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  


Informace SÚKL pro držitele rozhodnutí o registraci

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o zákonné povinnosti držitele rozhodnutí o registraci oznámit uvedení, přerušení, ukončení či následné obnovení uvádění léčivého přípravku na trh v ČR.  


Upozornění na rizika při nesprávném používání přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na riziko vzniku embolie při nesprávném použití přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu používaných pro zajištění intra-operační hemostázy.  


Rok 2010


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 17. 4. 2012.  


Upozornění pro provozovatele lékáren

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Policie ČR pokračují ve vzájemné spolupráci a zaměřují se na kontroly lékáren v oblasti výdeje léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu a buprenorfinu.  


Jednání CHMP 14. - 17. listopadu 2011

Hlavní body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. - 17. listopadu 2011.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.4.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Coxtral 100mg tablety, por. tbl. nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  


1. čtvrtletí 2012

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Rosuvastatin a riziko gynekomastie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky obsahující rosuvastatin v souvislosti s rizikem gynekomastie.  


Statiny a riziko nově vzniklého diabetu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky obsahující inhibitory HMG-CoA reduktázy (atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, simvastatin, pitavastatin, rosuvastatin, lovastatin) v souvislosti s rizikem nově vzniklého diabetu u všech statínů.  


Topiramát a riziko kongenitálních malformací

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro všechny léčivé přípravky obsahující topiramát.  


Březen 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


Sdělení SÚKL ze dne 4.4.2012

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku Aurorix 150 mg, por. tbl. flm. 30tbl.  


Doplňující informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky – přípravek ViaSpan roztok

Státní ústav pro kontrolu léčiv sděluje zdravotnickým pracovníkům doplňující informace týkající se přípravku ViaSpan roztok, PVC vak, 1 l.  


Informační dopis - paracetamol k intravenózní aplikaci

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Perfalgan, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.   


FI duben 2012

Farmakoterapeutické informace 4/2012  


4. čtvrtletí 2011

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Informační dopis - Fastum gel, Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Fastum gel, Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10% (ketoprofen), který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Hisamitsu UK Limited, Lek Pharmaceuticals d.d., CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH zdravotnickým pracovníkům.   


Informační dopis - Onglyza

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Onglyza (saxagliptin), který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb/ AstraZeneca EEIG zdravotnickým pracovníkům.   


Informační dopis - paracetamol i.v.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se rizika náhodného předávkování přípravkem Perfalgan (intravenózně podávaný paracetamol), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.zdravotnickým pracovníkům.   


Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - přípravek ViaSpan roztok

Státní ústav pro kontrolu léčiv sděluje zdravotnickým pracovníkům důležité informace týkající se přípravku ViaSpan roztok, PVC vak, 1 l.  


Sdělení SÚKL ze dne 2.4.2012

SÚKL informuje o stažení všech šarží léčivého přípravku Carboplatin Ebewe, inf. cnc. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31. 3. 2012  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2011).  


3. čtvrtletí 2011

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  


Informační dopis - Protelos, Osseor

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přidání kontraindikace u léčivých přípravků Protelos a Osseor (stroncium-ranelát), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Les Laboratoires Servier zdravotnickým pracovníkům.