ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 54


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2011).  


Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.3.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      


Informační dopis - Aulin, Mesulid, Nimed, Nimesil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o omezení indikace léčivých přípravků obsahujících účinnou látku nimesulid (Aulin, Mesulid, Nimed, Nimesil), který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Medicom International s.r.o., Berlin-Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o. a CSC Pharmaceuticals Handels GmgH zdravotnickým pracovníkům.   


2011


Informační dopis - Rasilez, Rasilez HCT

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkající se léčivých přípravků Rasilez a Rasilez HCT (aliskiren), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Novartis s.r.o. Pharma zdravotnickým pracovníkům.   


Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku CYTOSAR 1G do oběhu v ČR.  


Jednání CHMP 17. - 20. října 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 17. - 20. října 2011.  


Jednání CHMP 19. - 22. září 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. září 2011.  


Informace pro pacienty s ASR implantáty

Státní  ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje pro pacienty s ASR implantáty potřebné informace týkající se provedení následných kontrol ve zdravotnickém zařízení včetně kompenzace vzniklých finančních nákladů.  


Věstník SÚKL 2/2012

Věstník SÚKL 2/2012 zveřejněn dne 24. 2. 2012.  


Tisková zpráva SÚKL a Policie ČR ze dne 24. 2. 2012

Na základě spolupráce SÚKL a Policie ČR bylo zahájeno trestní stíhání proti dvěma mužům.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Remicade

SÚKL obdržel od irské regulační autority hlášení o výskytu padělku registrovaného léčivého přípravku Remicade 100 mg.  


2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  


EMA uzavřela přezkum doporučeného dávkování antituberkulotik u dětí

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přezkum doporučeného dávkování pro antituberkulotika první volby podávaná u dětí, navrženého Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a odsouhlasil dávkování etambutolu, isoniazidu, pyrazinamidu a rifampicinu.  


Seminář 4 a 5 – Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací

„Správná klinická praxe v práci EK“   


Informace ze dne 22. 2. 2012

PharmDr. Martin Beneš byl ministrem zdravotnictví k dnešnímu dni odvolán z funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  


Převzetí nepoužitelných léčiv k likvidaci

SÚKL informuje o povinnostech provozovatelů lékáren v oblasti likvidace nepoužitelných léčiv.  


Návrh Seznamu k 20.2.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  


Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Avastin

SÚKL obdržel od britské regulační autority hlášení o výskytu padělku registrovaného léčivého přípravku Avastin, inf. cnc. sol. 400mg/16ml u jednoho z distributorů.  


Informační dopis - Dianeal, Extraneal, Nutrineal

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis ohledně obnovení distribuce roztoků pro peritoneální dialýzu Dianeal, Extraneal a Nutrineal, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.   


Výbor CHMP ukončil přehodnocení přípravků s obsahem orlistatu

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přehodnocení nejasného velmi vzácného rizika závažného poškození jater ve vztahu k léčbě orlistatem. Výbor ukončil své přehodnocení se závěrem, že možné riziko jaterního poškození je velmi malé, nelze je však zcela vyloučit u všech přípravků s obsahem orlistatu. Přínosy léčby obézních pacientů a pacientů s nadváhou však nadále převyšují jakákoli rizika této léčby.  


EMA doporučila nové kontraindikace a varování pro přípravky obsahující aliskiren

Kombinace aliskirenu s ACE inhibitory a AR blokátory (sartany) již pro pacienty není doporučena a je kontraindikována u pacientů s diabetes mellitus anebo onemocněním ledvin.  


Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv podporují další společnosti

Počátkem ledna 2012 SÚKL informoval o pokračování kampaně k zajištění bezpečnosti léčiv, do které se nyní zapojily další tři společnosti.  


Riziko prodloužení intervalu QT u pacientů užívajících escitalopram

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro léčivé přípravky obsahující escitalopram.  


Kontrola lékáren v roce 2011

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 11.2.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  


Informace týkající se prsních implantátů PIP v souvislosti se stanoviskem SCENIHR

Evropská komise dne 19. 1. 2012 požádala svůj poradní orgán - Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) - o vědecké vyjádření týkající se bezpečnosti prsních implantátů PIP.  


Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)


Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou


Přípravky převedené na nového držitele


Změny v registracích


Zrušené registrace


Přehledy léčivých přípravků - 2012


Informace týkající se programového vybavení (softwaru) jako zdravotnického prostředku

Účelem této informace je poskytnout základní pohled na programové vybavení a uplatňování požadavků na něj ve smyslu evropských směrnic resp. českých nařízení vlády pro zdravotnické prostředky. Tyto informace jsou určeny jak regulačním orgánům tak i výrobcům a poskytovatelům zdravotní péče.  


Informace z monitoringu provedeného SÚKL

Informace o připravenosti poskytovatelů zdravotní péče plnit zákonem stanovené požadavky v souvislosti s § 52 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, které vyplynuly z monitoringu provedeného SÚKL.  


Sankce - rok 2012


Nežádoucí příhody - prsní implantáty

Nežádoucí příhody související s implatnovanými prsními implantáty.  


Leden 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  


4. čtvrtletí 2011

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  


Sankce - rok 2012


Prezentace ze seminářů č. 1 a 2

Prezentace ze seminářů KH  - Aktualizované pokyna a novinky v oblasti klinického hodnocení - konaných ve dnech 17.1.2012 a 31.1.2012.  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 4.2.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 19. 10. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 19. 10. 2011  


Zrušené pokyny pro stanovení cen a úhrad


FI únor 2012

Farmakoterapeutické informace 2/2012  


Výzva k aktualizaci textů k léčivým přípravkům s obsahem tibolonu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících tibolon k aktualizaci textů doprovázející léčivé přípravky.  


Sdělení SÚKL ze dne 31.1.2012

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku GECROL 1mg,  por.cps.dur.60x1mg.  


Změna v pokynech pro vyplnění žádostí o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně v pokynech pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.2.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2011).  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 2.1.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).