ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 74


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31.1.2012  


Prezentace ze semináře 3

Prezentace ze Semináře správné výrobní praxe a správné distribuční praxe konaného dne 24. 1. 2012.  


Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.2.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      


Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkající se léčivého přípravku Gilenya (fingolimod), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Novartis s.r.o. Pharma zdravotnickým pracovníkům.   


Kontrola u poskytovatelů zdravotní péče v roce 2011

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.      


Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2011

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  


Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2011

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  


Rok 2012

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 25/2007

Dodávka software na komplexní ochranu pracovních stanic  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 24/2007

SÚKL Praha - Provedení exkluzivního průzkumu postojek registraci léčiv a provedení kvantitativního průzkummu srozumitelnosti příbalových informací léčivých přípravků  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 23/2007

SÚKL - Rekonstrukce elektrických rozvodů  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 22/2007

SÚKL Praha - Rekonstrukce vodovodního a odpadního řádu  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 21/2007

Informační systém spisové služby v SÚKL  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 20/2007

SÚKL Praha - Dodávka software na komplexní ochranu pracovních stanic  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 19/2007

SÚKL Praha - Dodávka IT techniky pro sekci registrace  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/2007

SÚKL Praha - Vybavení nových pracovišť IT technikou  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 17/2007

Doplnění IS SÚKL o další licence Sonic MQ  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 16/2007

Dodávka projektoru a plátna  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 15/2007

Doplnění informačního systému spisové služby v SÚKL  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 13/2007

SÚKL - Zajištění webových prezentačních služeb včetně služeb souvisejících  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 12/2007

SÚKL - Komunikační strategie osvěty  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 11/2007

SÚKL - Poskytování právních služeb při přípravě novely zákona o zdravotnických prostředcích  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 09/2007

SÚKL - Připojení objektu SÚKL z trafostanice SZÚ samostatným kabelem  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 07/2007

SÚKL - Poskytování právních služeb v oblasti cenové a úhradové regulace registrovaných léčivých přípravků  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 06/2007

SÚKL - Dodávka systému pro sběr dat od distributorů léčivých přípravků    


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 05/2007

SÚKL - Dodávka integračního SW (ESB) pro interní integrační projekt "Systému sběru dat"  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 04/2007

SÚKL - Zajišťování komplexních cestovních služeb  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 03/2007

SÚKL - Vytvoření trasy a položení optického kabelu  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 02/2007

SÚKL - Dodávka 12 ks notebooků  


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 01/2007

SÚKL - Dodávka internetové inzerce volných pracovních míst na rok 2007  


Jednací řízení bez uveřejnění č. 08/2007

SÚKL - Rekonstrukce obvodového pláště  


Veřejná zakázka č. VZ07/2007

SÚKL - Komplexní služby v oblasti zpracování mzdového účetnictví  


Veřejná zakázka č. VZ06/2007

SÚKL - Praha - Nákup osobních automobilů střední a vyšší třídy  


Sdělení SÚKL ze dne 27.1.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NUTRIFLEX LIPID PLUS inf.eml. 5x1875ml a 5x2500ml  z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 25.1.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Alprestil 20mcg/ml, inf.cnc.sol. 5x1ml  z úrovně zdravotnických zařízení.  


Veřejná zakázka č. VZ05/2007

SÚKL - Rozšíření licencí relačních databází a aplikačních serverů včetně dodání systému pro identity management  


Veřejná zakázka č. VZ04/2007

SÚKL - Předarchivní péče o dokumenty  


Veřejná zakázka č. VZ03/2007

Rekonstrukce prostor a stavební úpravy na objektech Státního ústavu pro kontrolu léčiv  


Veřejná zakázka č. VZ02/2007

SÚKL - Systém pro zpracování správních řízení a databáze SŘDLP  


Veřejná zakázka č. VZ01/2007

SÚKL - Modernizace IS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost  


Informační dopis - Mircera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkající se léčivého přípravku Mircera (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Roche Registration Ltd. zdravotnickým pracovníkům.   


Sdělení SÚKL ze dne 24. 1. 2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Sinupret por.gtt.sol. 100ml  z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Actos, Competact

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Actos, Competact (pioglitazon), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Eli Lilly ČR, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   


Informační dopis - Taxotere

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Taxotere (docetaxel), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Sanofi-aventis s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   


Doporučení k předcházení chyb při podávání přípravku Velcade (bortezomib)

Evropská léková agentura byla informována o třech fatálních případech chyb při podání přípravku Velcade v Evropské unii, kdy byl lék omylem podáván intratekálně (do prostoru páteřního kanálku) místo intravenózně (do žíly). Výbor pro humánní léčivé přípravky Agentury (CHMP) připomíná zdravotnickým pracovníkům, že Velcade se smí podávat pouze injekcí do žíly a doporučuje opatření k prevenci dalších chyb při podávání.  


Přehodnocení bezpečnosti léčivého přípravku Gilenya (fingolimod)

Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Gilenya určeného k léčbě roztroušené sklerózy z důvodu obav z ovlivnění srdeční činnosti po podání první dávky.  


Návrh Seznamu k 20.1.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  


Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2012

Nové číslo Zpravodaje nežádoucí účinky léčiv vychází 20. 1. 2012  


Rok 2012

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  


Věstník SÚKL 1/2012

Věstník SÚKL 1/2012 zveřejněn 20. 1. 2012  


Věstník SÚKL 2012


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 19.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  


Sdělení SÚKL ze dne 17.1.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Stiefel acne gel, drm. gel, z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Velcade

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o správném způsobu podání léčivého přípravku Velcade (bortezomibum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   


Informace SÚKL k nedostupnosti léčivého přípravku GANATON

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na publikované nepřesné informace týkající se nedostupnosti léčivého přípravku GANATON.  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 17.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  


Upozornění na povinnost oznámení nežádoucích příhod ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na povinnost oznámit  nežádoucí příhody dávané do souvislosti s použitím zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče.  


VYR-32 doplněk 11 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - počítačové systémy  


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU ke 12.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  


Sdělení SÚKL ze dne 11. 1. 2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Moxonidin Actavis, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informační dopis - Rasilez, Rasilez HCT

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Rasilez, Rasilez HCT (aliskiren), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novartis zdravotnickým pracovníkům.   


Prosinec 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv  


Aktualizovaná informace pro ženy s prsními implantáty

SÚKL informuje o nových skutečnostech týkajících se prsních implantátů PIP a M-Implants a o svých kompetencích v oblasti zdravotnických prostředků.  


Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv

SÚKL informuje o pokračování komunikační kampaně zaměřené na zvýšení bezpečnosti léčiv prostřednictvím systému hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.  


Informační dopis - Seroquel/Seroquel PROLONG

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Seroquel/Seroqulel PROLONG (quetiapin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci AstraZeneca Czech Republic s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   


Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU ke 4.1.2012

Oprava předchozího seznamu cen a úhrad LP / PZLÚ ke dni 4.1.2012 zahrnuje doplnění data v nepovinném datovém poli DAT_CP.    


Informace pro lékárny - DETRALEX

SÚKL informuje o souběžném dovozu léčivého přípravku DETRALEX.  


Rok 2012

       


FI leden 2012

Farmakoterapeutické informace 1/2012  


2012

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2012  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31.12. 2011  


Informační dopis - Prograf, Advagraf

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Prograf a Advagraf (takrolimus), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Astellas Pharma, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.    


Rok 2012

Přehled držiteli rozhodnutí o registraci zaslaných informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům příslušné odbornosti v případě objevení se nové, důležité bezpečnostní informace.