ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 54


Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025% nas.spr.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 30.9.2011.  


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  


Informační dopis - Revatio

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Revatio tablety (sildenafili citras), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Pfizer, spol. s r.o., zdravotnickým pracovníkům.  


Stanovisko SÚKL

Stanovisko k otázce případného nepřiznání úhrady potravinám pro zvláštní lékařské účely z titulu „výdeje i na lékařský předpis“  


Sdělení SÚKL ze dne 27. 9. 2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku ZOXON 30x2mg.  


Sdělení SÚKL ze dne 26. 9. 2011

SÚKL informuje o pozastavení výdeje a léčebného použití další šarže léčivého přípravku SANDOSTATIN LAR 30mg.  


EMA dokončila přezkoumání dialyzačních roztoků Baxter

Evropská léková agentura (EMA) vydala nová doporučení k zajištění kontinuální dodávky a záruky kvality výrobních procesů u dialyzačních roztoků Baxter.  


Informační dopis - Nplate

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Nplate (romiplostim), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Amgen s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2011

SÚKL informuje o pozastavení výdeje a léčebného použití  léčivého přípravku SANDOSTATIN LAR 30mg.  


EMA uzavřela přehodnocení léčivého přípravku Revlimid

Evropská léková agentura (EMA) potvrdila, že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku Revlimid (lenalidomid) zůstává pozitivní ve schválené indikaci, ale upozorňuje lékaře na riziko vzniku nových nádorů jako následek léčby tímto přípravkem.  


EMA doporučuje omezení používání léčivého přípravku Multaq

Informace Výboru CHMP Evropské lékové agentury (EMA) o doporučení omezení používání léčivého přípravku Multaq.  


Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  


Sdělení SÚKL ze dne 21. 9. 2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku LINDYNETTE 20 z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 20. 9. 2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NUTRIFLEX OMEGA PLUS inf. eml. z úrovně zdravotnických zařízení.  


Věstník SÚKL 9/2011

Věstník SÚKL 9/2011 zveřejněn 20. 9. 2011.  


Kontrolní Seznam k 20.9.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.9.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.9.2011.   


Upozornění na správné použití zdravotnického prostředku pro jedno použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že zdravotnické prostředky určené pro jedno použití, tj. pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta, nelze v žádném případě používat opakovaně.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku TBL.MAGNESII LACTICI 0,5 GLO z úrovně pacientů.  


UST-27 verze 3

Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky.  


Informační dopis - Caelyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se možného výpadku dodávek léčivého přípravku CAELYX 2 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (doxorubicini hydrochloridum v pegylované lipozomální lékové formě), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen - Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 13.9.2011

SÚKL informuje o stažení léčivé látky TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM ČL 2005, 30 G z úrovně lékáren.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.9.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 23. 5. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 23. 5. 2011  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 19. 4. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 19. 4. 2011  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 28. 3. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 28. 3. 2011  


Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 9. 3. 2011

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 9. 3. 2011  


Vzorová příbalová informace pro přípravky hormonální substituční léčby

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci přípravků pro hormonální substituční léčbu registrovaných v České republice, aby s další aktualizací informací o svých přípravcích texty zároveň upravili dle uvedeného vzorového PIL a pokud tak ještě neučili, tak také dle dříve zveřejněného vzorového SPC.  


Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Antiepileptika ve 2. čtvrtletí 2011.  


7/ Dodávky léčivých přípravků do zahraničí


6/ Neregistrované léčivé přípravky


5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků


3/ Souhrnné čtvrtletí hodnocení vývoje distribuce léčivých přípravků


2/ Rozdělení distribuce podle cenových pásem


1/ Distribuce léčivých přípravků


5/ Vývoj výdeje u léčivých přípravků v jednotlivých ATC skupinách


4/ Hodnocení výdeje u hrazených léčivých přípravků


3/ Hodnocení výdeje podle cenových pásem


2/ Výdeje léčivých přípravků


1/ Počet hlásících provozovatelů lékáren


Seznam cen původce k 1.9.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.9.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.9.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    


Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  


Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 2. čtvrtletí 2011.  


8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  


Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 2. čtvrtletí roku 2011


Srpen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Informační dopis - Klacid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Klacid (klarithromycin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci ABBOTT LABORATORIES LTD. zdravotnickým pracovníkům.  


Informace k semináři - UST-27 v. 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pokynu UST-27 v. 3, který bude předmětem semináře dne 13. 9. 2011. Verze 3 nabude účinnosti dne 19. 9. 2011. Do té doby zůstává v platnosti pokyn UST-27 v. 2.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.9.2011

Dne 31.8.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.9.2011.  V Seznamu nebyla uvedena výše a podmínky úhrady u léčivého přípravku NEXAVAR 200MG POR TBL FLM 112x200MG kód 0027193. Dále  byla nesprávně uvedena výše maximální ceny u léčivého přípravku DILURAN POR TBL NOB 20x250MG   kód 0000113  ve vztahu k zákonu  č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv. Ústav opravil nepřesně uvedené údaje dotčených přípravků neprodleně v rámci mimořádné aktualizace.   


FI září 2011

Farmakoterapeutické informace 9/2011  


Seminář 8 - Sekce dozoru - oddělení dozoru nad reklamou

Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky.  


Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky

Informace o finančních nákladech k 31. 8. 2011