ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 29


Seznam hrazených LP/PZLU k 1.9.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  


Sdělení SÚKL ze dne 30.8.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku AURORIX 150mg  a léčivého přípravku AURORIX 300mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Upozornění pro uživatele zdravotnického prostředku IXODERM

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na možný výskyt nežádoucího účinku.  


Sdělení SÚKL ze dne 29.8.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NEUROLITE RAD KIT 1XA+1XB (SOLV) 1XA+1XB z úrovně zdravotnických zařízení.  


Informace k úhradám přípravků ze skupiny 82/2 - antiparkinsonika

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradách léčivých přípravků z referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agoniské dopaminu, p.o.  


Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 26.8.2011

Ústav vydává  mimořádnou aktualizaci Seznamu z důvodu vykonatelnosti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vydaného ve zkráceném přezkumném řízení, kterým rozhodlo o zrušení rozhodnutí Ústavu vydaném ve správním řízení sp. zn. SUKLS100217/2009. Vykonatelnost tohoto rozhodnutí nastala dne 26.8.2011. O mimořádné aktualizaci Ústav v předstihu informoval na svých stránkách dne 20.8.2011 a změny byly zohledněny také v Kontrolním seznamu hrazených LP/PZLÚ ke dni 20.8.2011.  


Věstník SÚKL 8/2011

Věstník SÚKL 8/2011 zveřejněn 23. 8. 2011  


Informace o mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLU

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, na základě kterého dojde dne 26. 8. 2011 k mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  


Kontrola lékáren v 1. pololetí 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o povaze a výsledcích kontrol v lékárnách za 1. pololetí roku 2011.  


Sdělení SÚKL ze dne 19.8.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku AURORIX 150 mg, por.tbl.flm., 30x150mg z úrovně zdravotnických zařízení.  


Kontrolní Seznam k 20.8.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.8.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.8.2011. Kontrolní seznam hrazených LP/PZLÚ zohledňuje mimořádně změny jednotlivých údajů o léčivých přípravcích náležejícími do referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o., způsobené zrušením pravomocného rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29.7.2010, č. j.: SUKLS100217/2009.  


Informační dopis - Sprycel


Chloritan sodný a kyselina citrónová nazývaný též MMS, MMS 1, Master Mineral Solution, Miracle mineral supplement

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Chloritan sodný a kyselina citrónová nazývaný též MMS, MMS 1, Master Mineral Solution, Miracle mineral supplement  


Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SILAXA 100MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 4X100MG z úrovně zdravotnických zařízení.  


Sdělení SÚKL ze dne 11.8.2011

SÚKL informuje pacienty a zdravotnická zařízení o stažení cizojazyčné šarže registrovaného léčivého přípravku DIANEAL PD4  - DIANEAL PD4 1,5% (odpovídá DIANEAL PD4 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml) z úrovně pacientů.  


Oznámení o vydání ČL 2009 - Dopl. 2011

SÚKL informuje o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2011.  


Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.8.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).  


Informační dopis - MabThera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků obsahujících rituximab, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Roche registration Ltd.) zdravotnickým pracovníkům.  


Sdělení SÚKL ze dne 9.8.2011

Informace o závadě v jakosti léčivých přípravků Dianeal PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML a Dianeal PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML držitele rozhodnutí o registraci společnosti Baxter Healthcare S.A., Castlebar, Irsko.  


Seznam cen původce k 1.8.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.8.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    


Jednání CHMP 18. - 21. července 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. července 2011  


Sdělení SÚKL ze dne 5.8.2011

Uvolnění léčivého přípravku TACHOSIL drm.spo. do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  


Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.8.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci července 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    


Sdělení SÚKL ze dne 2.8.2011

Uvolnění léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  


Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb. Z. o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  


Sdělení SÚKL ze dne 1.8.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání dalších dvou šarží léčivého přípravku TACHOSIL drm.spo.  


Informační dopis - pioglitazon

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků obsahujících pioglizaton, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Eli Lilly ČR, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  


Červenec 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  


Informační dopis - Vigil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vigil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Torrex Chiesi CZ s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.